Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:333 · Visa fulltext
Lag (2003:333) om Lagrådet
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2003-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:45, bet. 2002/03:KU32, rskr. 2002/03:185
Ändring, SFS 2010:1432
Rubrik: Lag (2010:1432) om ändring i lagen (2003:333) om Lagrådet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29
Ändring, SFS 2010:1467
Rubrik: Lag (2010:1467) om ändring i lagen (2003:333) om Lagrådet
Omfattning: ändr. 2, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25 §§, rubr. närmast före 23 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2011:738
Rubrik: Lag (2011:738) om ändring i lagen (2003:333) om Lagrådet
Omfattning: upph. 15 §; ändr. 6, 13 §§
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:98, bet. 2010/11:KU31, rskr. 2010/11:267
Ändring, SFS 2013:973
Rubrik: Lag (2013:973) om ändring i lagen (2003:333) om Lagrådet
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:13, bet. 2013/14:KU8, rskr. 2013/14:62