Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:562 · Visa fulltext
Lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED D
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:150, bet. 2001/02:LU29, rskr. 2001/02:306, EGTL178/2000 s1, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EGTL375/1985 s3, EGTL228/1992 s1, EGTL360/1992 s1
CELEX-nr: 32000L0031, 31998L0034, 31998L0048, 31985L0611, 31992L0049, 31992L0096
Ändring, SFS 2008:505
Rubrik: Lag (2008:505) om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222
Ändring, SFS 2009:359
Rubrik: Lag (2009:359) om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225, EGTL178/2000 s1, EGTL375/1985 s3, EUTL76/2008 s42, EGTL228/1992 s1, EUTL81/2008 s69, EUTL345/2002 s1, EUTL76/2008 s44
CELEX-nr: 32000L0031, 31985L0611, 2008L0018, 31992L0049, 32008L0036, 32002L0083, 32008L0019
Ändring, SFS 2010:722
Rubrik: Lag (2010:722) om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331
Ändring, SFS 2011:767
Rubrik: Lag (2011:767) om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280, EGTL178/2000 s1, EGTL375/1985 s3, EUTL76/2008 s42, EGTL228/1992 s1, EUTL81/2008 s69, EUTL345/2002 s1, EUTL76/2008 s44
CELEX-nr: 32000L0031, 31985L0611, 32008L0018, 31992L0049, 32008L0036, 32002L0083, 32008L0019
Ändring, SFS 2011:881
Rubrik: Lag (2011:881) om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:135, bet. 2010/11:FiU38, rskr. 2010/11:315, EUTL228/1992 s1, EUTL81/2008 s69, EGTL345/2002 s1, EUTL76/2008 s44
CELEX-nr: 31992L0049, 32008L0036, 32002L0083, 32008L0019
Ändring, SFS 2011:1064
Rubrik: Lag (2011:1064 ) om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2011-11-01
Förarbeten: Bet. 2010/11:FiU43, rskr. 2011/12:1, EGTL228/1992 s1, EUTL81/2008 s69, EGTL345/2002 s1, EUTL76/2008 s44
CELEX-nr: 31992L0049, 32008L0036, 32002L0083, 32008L0019
Ändring, SFS 2014:1454
Rubrik: Lag (2014:1454) om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2015-03-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:243, bet. 2014/15:CU5, rskr. 2014/15:21