Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:976 · Visa fulltext
Förordning (2001:976) om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för asylsökande barn m.fl.
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2002-01-01
Upphävd: 2011-07-01
Ändring, SFS 2002:1117
Rubrik: Förordning (2002:1117) om ändring i förordningen (2001:976) om utbildning, försksoleverksamhet och skolbarnsomsorg för asylsökande barn m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2003-01-15
Ändring, SFS 2004:700
Rubrik: Förordning (2004:700) om ändring i förordningen (2001:976) om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för asylsökande barn m.fl.
Omfattning: ändr. 1, 9 §§; ny 10 §
Ikraft: 2004-10-01
Förarbeten: Jfr prop. 2003/04:35, bet. 2003/04:SfU6, rskr. 2003/04:164
Ändring, SFS 2006:112
Rubrik: Förordning (2006:112) om ändring i förordningen (2001:976) om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för asylsökande barn m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006-03-31
Ändring, SFS 2009:1558
Rubrik: Förordning (2009:1558) om ändring i förordningen (2001:976) om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för asylsökande barn m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2011:507
Rubrik: Förordning (2011:507) om upphävande av vissa förordningar på skolområdet
Omfattning: upph.