Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:937 · Visa fulltext
Socialtjänstförordning (2001:937)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:1140
Rubrik: Förordning (2002:1140) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Ikraft: 2003-01-01
Ändring, SFS 2003:304
Rubrik: Förordning (2003:304) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §, nya 5 kap 1 a, 1 b, 1 c §§
Ikraft: 2003-07-01
Ändring, SFS 2003:583
Rubrik: Förordning (2003:583) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: upph. 8 kap 3 §; ändr. 7 kap 2 §
Ikraft: 2003-11-01
Ändring, SFS 2003:879
Rubrik: Förordning (2003:879) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2003:1033
Rubrik: Förordning (2003:1033) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ändr. 6 kap 2 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:1075
Rubrik: Förordning (2004:1075) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:473
Rubrik: Förordning (2005:473) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ändr. 3 kap 10, 14, 16 §§
Ikraft: 2005-07-01
Ändring, SFS 2005:1251
Rubrik: Förordning (2005:1251) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2006:287
Rubrik: Förordning (2006:287) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, rubr. till 2 kap; ny 2 kap 2 §
Ikraft: 2006-06-01
Ändring, SFS 2006:466
Rubrik: Förordning (2006:466) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ändr. 5 kap 2 §
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2006:1193
Rubrik: Förordning (2006:1193) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ny 5 kap 1 d §
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2006:1195
Rubrik: Förordning (2006:1195) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2007:177
Rubrik: Förordning (2007:177) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: 3 kap 14 §
Ikraft: 2007-06-01
Ändring, SFS 2007:1238
Rubrik: Förordning (2007:1238) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ändr 2 kap 1 §
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2007:1316
Rubrik: Förordning (2007:1316) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ändr. 3 kap 14, 18 §§, 4 kap 1 §, 5 kap 1 a, 2 §§, 7 kap 2 §; nya 3 kap 16 a §, 4 kap 1 a §
Ikraft: 2008-04-01
Ändring, SFS 2008:804
Rubrik: Förordning (2008:804) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:861
Rubrik: Förordning (2009:861) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ändr. 8 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2009:1142
Rubrik: Förordning (2009:1142) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: upph. 4 kap. 2 §; ändr. 1 kap. 2, 3 kap. 11 §, 4 kap. 1, 1 a, 3, 3 a, 4, 5 §§, 7 kap. 1 §, rubr. till 4 kap., rubr närmast före 4 kap. 1, 4 §§; nya 3 kap. 19, 20 §§, 4 kap. 3 a §, rubr. närmast före 3 kap. 19 §, 4 kap. 3 a §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2009:1385
Rubrik: Förordning (2009:1385) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:213
Rubrik: Förordning (2010:213) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ändr. 3 kap. 11 §
Ikraft: 2010-05-01
Ändring, SFS 2010:1716
Rubrik: Förordning (2010:1716) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2010:1907
Rubrik: Förordning (2010:1907) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:334
Rubrik: Förordning (2011:334) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §
Ikraft: 2011-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1604
Rubrik: Förordning (2011:1604) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2012:624
Rubrik: Förordning (2012:624) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2012:782
Rubrik: Förordning (2012:782) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: upph. 5 kap. 1 b §
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2013:184
Rubrik: Förordning (2013:184) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 11, 19, 20 §§, 4 kap. 1, 1 a, 3, 3 a, 4, 5 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 5 §, rubr. närmast före 4 kap. 4 §; nya 4 kap. 3 b, 3 c §§, 8 kap. 6 §, rubr. närmast före 4 kap. 3 b, 3 c §§
Ikraft: 2013-06-01
Ändring, SFS 2013:799
Rubrik: Förordning (2013:799) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:63
Rubrik: Förordning (2014:63) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: nya 7 a kap., 8 kap. 3 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: EUTL255/2005 s22, EUTL354/2013 s132
CELEX-nr: 32005L0036, 32013L0055
Ändring, SFS 2014:469
Rubrik: Förordning (2014:469) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, rubr. till 2 kap.; nya 2 kap. 1 a, 1 b §§
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1551
Rubrik: Förordning (2014:1551) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:580
Rubrik: Förordning (2015:580) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2015:995
Rubrik: Förordning (2015:995) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: upph. 2 kap. 1 a, 1 b §§; ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 3, 5, 7, 8, 11, 14, 19, 20 §§, 4 kap. 1, 1 a, 3 §§, rubr. till 2 , 3 kap., rubr. närmast före 3 kap. 3, 10, 14 §§; ny 3 kap. 1 a §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:90
Rubrik: Förordning (2016:90) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ny 2 kap. 3 §
Ikraft: 2016-04-15
Ändring, SFS 2016:164
Rubrik: Förordning (2016:164) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: upph. 7 a kap. 2, 3, 5 §§; nuvarande 7 a kap. 4, 6 §§ betecknas 7 a kap. 2, 3 §§; ändr. den nya 7 a kap. 2 §
Ikraft: 2016-04-15
Förarbeten: direktiv 2005/36/EG
Ändring, SFS 2016:516
Rubrik: Förordning (2016:516) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ändr. 3 kap. 15 §; nya 3 kap. 5 a, 19 a §§, 5 kap. 1 b §
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2016:906
Rubrik: Förordning (2016:906) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2016:1062
Rubrik: Förordning (2016:1062) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2017:213
Rubrik: Förordning (2017:213) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1, 1 a, 3, 3 a, 4 §§
Ikraft: 2017-04-15
Ändring, SFS 2017:472
Rubrik: Förordning (2017:472) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ändr. 5 kap. 4 §
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2017:1184
Rubrik: Förordning (2017:1184) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: 2 kap. 1 §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:1572
Rubrik: Förordning (2018:1572) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ändr. 8 kap. 6 §; ny 4 kap. 1 b, 2 §§
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2018:1787
Rubrik: Förordning (2018:1787) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2018:1934
Rubrik: Förordning (2018:1934) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2018:1935
Rubrik: Förordning (2018:1935) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §, 3 kap. 1 §, 4 kap. 1, 1 a, 3, 4 §§
Ikraft: 2019-04-02
Ändring, SFS 2019:630
Rubrik: Förordning (2019:630) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:1013
Rubrik: Förordning (2020:1013) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2020:1261
Rubrik: Förordning (2020:1261) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ändr. 5 kap. 1 a §
Ikraft: 2021-03-01
Ändring, SFS 2021:649
Rubrik: Förordning (2021:649) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ändr. 8 kap. 1 §
Ikraft: 2021-08-01
Ändring, SFS 2021:845
Rubrik: Förordning (2021:845) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ny 8 kap. 7 §
Ikraft: 2021-10-15
Ändring, SFS 2021:896
Rubrik: Förordning (2021:896) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2022-01-01