Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:559 · Visa fulltext
Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2001-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252
Ändring, SFS 2002:583
Rubrik: Lag (2002:583) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2003-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:130, bet. 2001/02:TU13, rskr. 2001/02:280
Ändring, SFS 2003:219
Rubrik: Lag (2003:219) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:55, bet. 2002/03:TU4, rskr. 2002/03:161
Ändring, SFS 2006:240
Rubrik: Lag (2006:240) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2006-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:65, bet. 2005/06:SkU15, rskr. 2005/06:167
Ändring, SFS 2009:125
Rubrik: Lag (2009:125) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009-04-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:60, bet. 2008/09:TU8, rskr. 2008/09:179
Ändring, SFS 2009:226
Rubrik: Lag (2009:226) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2, 3 §§; ny 2 a §
Ikraft: 2009-04-29
Förarbeten: Prop. 2008/09:53, bet. 2008/09:TU9, rskr. 2008/09:188
Ändring, SFS 2010:757
Rubrik: Lag (2010:757) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2010-10-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:198, bet. 2009/10:TU22, rskr 2009/10:350
Ändring, SFS 2010:1092
Rubrik: Förordning (2010:1092) om ikraftträdande av lagen (2010:757) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ikrafttr. av 2010:757
Ändring, SFS 2010:1566
Rubrik: Lag (2010:1566) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59
Ändring, SFS 2011:585
Rubrik: Lag (2011:585) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-07-20
Förarbeten: Prop. 2010/11:65, bet. 2010/11:CU8, rskr. 2010/11:245
Ändring, SFS 2011:913
Rubrik: Lag (2011:913) om ändring i lagen (2011:585) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Bet. 2010/11:CU25, rskr. 2010/11:298
Ändring, SFS 2012:875
Rubrik: Lag (2012:875) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2013-01-19
Förarbeten: Prop. 2012/13:23, bet. 2012/13:TU4, rskr. 2012/13:54
Ändring, SFS 2015:793
Rubrik: Lag (2015:793) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2, 2 a §§
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:31, bet. 2015/16:TU5, rskr. 2015/16:44
Ändring, SFS 2017:360
Rubrik: Lag (2017:360) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:112, bet. 2016/17:TU14, rskr. 2016/17:238