Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:100 · Visa fulltext
Förordning (2001:100) om den officiella statistiken
Departement: Finansdepartementet ESA
Ikraft: 2001-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:997
Rubrik: Förordning (2001:997) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
Omfattning: upph. 11 §; ändr. 2, 6, 7, 12, 13 §§
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:655
Rubrik: Förordning (2002:655) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2002-08-01
Ändring, SFS 2003:19
Rubrik: Förordning (2003:19) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2003-03-01
Ändring, SFS 2004:7
Rubrik: Förordning (2004:7) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2004-03-01
Ändring, SFS 2004:943
Rubrik: Förordning (2004:943) om ändring i förordningen (2001:100) om den oficiella statistiken
Omfattning: ändr. 6 §, bil.
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:88
Rubrik: Förordning (2005:88) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2005-05-01
Ändring, SFS 2006:381
Rubrik: Förordning (2006:381) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
Omfattning: ändr. 7 §, bil.
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2008:664
Rubrik: Förordning (2008:664) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2008-08-01
Ändring, SFS 2009:205
Rubrik: Förordning (2009:205) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2009-04-01
Ändring, SFS 2009:1189
Rubrik: Förordning (2009:1189) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:145
Rubrik: Förordning (2010:145) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2010-04-01
Ändring, SFS 2011:665
Rubrik: Förordning (2011:665) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2011:943
Rubrik: Förordning (2011:943) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Jfr prop. 2010/11:1, utg.omr.17, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:113
Ändring, SFS 2011:1457
Rubrik: Förordning (2011:1457) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2012:717
Rubrik: Förordning (2012:717) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
Omfattning: ändr. 7 §, bil.
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2013:946
Rubrik: Förordning (2013:946) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 4, 7, 13 §§, rubr. närmast före 4 §, bil.; nya 5, 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 15, 16 §§, rubr. närmast före 5, 5 b, 5 c, 5 d, 15 §§
Ikraft: 2013-12-31
Förarbeten: EGTL306/2011 s41
CELEX-nr: 32011L0085
Ändring, SFS 2016:823
Rubrik: Förordning (2016:823) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
Omfattning: ändr. 16 §, rubr. närmast före 13 §; ny 13 a §
Ikraft: 2016-09-01
Ändring, SFS 2017:295
Rubrik: Förordning (2017:295) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2017-06-01
Ändring, SFS 2018:35
Rubrik: Förordning (2018:35) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2018-02-15
Ändring, SFS 2018:359
Rubrik: Förordning (2018:359) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:1527
Rubrik: Förordning (2018:1527) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
Omfattning: ändr. 5 c §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2018:2046
Rubrik: Förordning (2018:2046) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2019-01-15
Ändring, SFS 2019:1040
Rubrik: Förordning (2019:1040) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
Omfattning: ändr. 5 c §, rubr. närmast före 5 c §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:458
Rubrik: Förordning (2020:458) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-07-01
Ändring, SFS 2020:736
Rubrik: Förordning (2020:736) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-09-01
Ändring, SFS 2021:26
Rubrik: Förordning (2021:26) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-02-18
Ändring, SFS 2021:581
Rubrik: Förordning (2021:581) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-08-01
Ändring, SFS 2022:252
Rubrik: Förordning (2022:252) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
Omfattning: ny 11 §
Ikraft: 2022-05-01