Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:606 · Visa fulltext
Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring
Departement: Finansdepartementet BA ToT
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:1316
Rubrik: Förordning (2004:1316) om ändring i förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring
Omfattning: ändr. 21 §; nya 21 a, 21 b, 21 c, 21 d, 21 e §§, rubr. närmast före 21 a §
Ikraft: 2005-02-01
Ändring, SFS 2006:788
Rubrik: Förordning (2006:788) om ändring i förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring
Omfattning: ändr. 21 b §
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2006:1486
Rubrik: Förordning (2006:1486) om ändring i förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring
Omfattning: ny 21 f §, rubr. närmast före 21 f §
Ikraft: 2008-07-01
Ändring, SFS 2011:224
Rubrik: Förordning (2011:224) om ändring i förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2014:99
Rubrik: Förordning (2014:99) om ändring i förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring
Omfattning: upph. 21 a, 21 b, 21 c, 21 d, 21 e §§, rubr. närmast före 21 a §
Ikraft: 2014-04-01
Ändring, SFS 2018:1490
Rubrik: Förordning (2018:1490) om ändring i förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring
Omfattning: ändr. 21 f §
Ikraft: 2019-04-01