Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:537 · Visa fulltext
Lag (2000:537) om märkning och registrering av hundar
Departement: Jordbruksdepartementet
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:76, bet. 1999/2000:MJU16, rskr. 1999/2000:224
Upphävd: 2008-01-01
Ändring, SFS 2003:53
Rubrik: Lag (2003:53) om ändring i lagen (2000:537) om märkning och registrering av hundar
Omfattning: ändr. 4, 5, 11 §§
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:189, bet. 2002/03:MJU5, rskr. 2002/03:98
Ändring, SFS 2007:363
Rubrik: Lag (2007:363) om ändring i lagen (2000:537) om märkning och registrering av hundar
Omfattning: ändr. 4, 5, 11 §§
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:77, bet. 2006/07:MJU15, rskr. 2006/07:165
Ändring, SFS 2007:1150
Omfattning: upph.