Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:521 · Visa fulltext
Förordning (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Upphävd: 2013-12-25
Ändring, SFS 2000:1452
Rubrik: Förordning (2000:1452) om ändring i förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar
Omfattning: ändr. 2, 10, 11 §§; ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft: 2001-01-15
Ändring, SFS 2001:246
Rubrik: Förordning (2001:246) om ändring i förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar
Omfattning: ändr. 1, 9, 14, 15 §§
Ikraft: 2001-07-01
Ändring, SFS 2008:627
Rubrik: Förordning (2008:627) om ändring i förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar
Omfattning: ändr. 21, 22 §§
Ikraft: 2008-10-01
Ändring, SFS 2009:559
Rubrik: Förordning (2009:559) om ändring i förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar
Omfattning: upph. p 2, 3, 4 ikrafttr.- och övergångsbest.; ändr. 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 §§
Ikraft: 2009-07-01
Ändring, SFS 2011:313
Rubrik: Förordning (2011:313) om ändring i förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2012:715
Rubrik: Förordning (2012:715) om ändring i förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2013:871
Omfattning: upph.