Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:308 · Visa fulltext
Förordning (2000:308) om fastighetsregister
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:606
Rubrik: Förordning (2001:606) om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister
Omfattning: ändr. 64, 72, 74 §§
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2002:386
Rubrik: Förordning (2002:386) om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister
Omfattning: ändr. 45 §; ny 45 a §
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2002:731
Rubrik: Förordning (2002:731) om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister
Omfattning: ny 67 a §
Ikraft: 2002-11-01
Ändring, SFS 2003:25
Rubrik: Förordning (2003:25) om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister
Omfattning: ändr. 78 §
Ikraft: 2003-03-01
Ändring, SFS 2003:776
Rubrik: Förordning (2003:776) om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister
Omfattning: ändr. 6, 7, 18, 21, 61 §§
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2003:1014
Rubrik: Förordning (2003:1014) om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister
Omfattning: ändr. 64, 72, 74, 75, 77, 78 §§
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:388
Rubrik: Förordning (2004:388) om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister
Omfattning: ändr. 48 §
Ikraft: 2004-07-01
Ändring, SFS 2004:397
Rubrik: Förordning (2004:397) om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister
Omfattning: ändr. 76 §
Ikraft: 2004-07-01
Ändring, SFS 2005:417
Rubrik: Förordning (2005:417) om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister
Omfattning: ändr. 44 §
Ikraft: 2005-07-01
Ändring, SFS 2006:156
Rubrik: Förordning (2006:156) om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister
Omfattning: ändr. 42, 44, 47, 67, 83 §§
Ikraft: 2006-04-15 överg.best.
Ändring, SFS 2006:641
Rubrik: Förordning (2006:641) om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister
Omfattning: ändr. 70 §
Ikraft: 2006-09-01
Ändring, SFS 2006:1182
Rubrik: Förordning (2006:1182) om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2008:180
Rubrik: Förordning (2008:180) om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister
Omfattning: ändr. 42, 43, 51, 53, 71, 72, 73, 78, 79, 83 §§
Ikraft: 2008-06-01
Ändring, SFS 2008:687
Rubrik: Förordning (2008:687) om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister
Omfattning: ändr. 2, 19, 20, 25, 43, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 63, 65, 67, 67 a, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83 §§
Ikraft: 2008-09-01
Ändring, SFS 2008:1025
Rubrik: Förordning (2008:1025) om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister
Omfattning: ändr. 70 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:207
Rubrik: Förordning (2009:207) om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2009-05-01
Ändring, SFS 2009:1206
Rubrik: Förordning (2009:1206) om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:34
Rubrik: Förordning (2010:34) om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister
Omfattning: ändr. 44, 47 §§
Ikraft: 2010-03-01
Ändring, SFS 2011:60
Rubrik: Förordning (2011:60) om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister
Omfattning: ändr. 42, 44, 45, 53, 67, 74 §§, rubr. närmast före 53 §; ny 68 a §
Ikraft: 2011-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:253
Rubrik: Förordning (2011:253) om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister
Omfattning: ändr. 53 §
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2011:372
Rubrik: Förordning (2011:372) om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister
Omfattning: ändr. 21, 22, 27 §§
Ikraft: 2011-05-02
Ändring, SFS 2013:493
Rubrik: Förordning (2013:493) om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister
Omfattning: ändr. 42, 75 §§
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2013:536
Rubrik: Förordning (2013:536) om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister
Omfattning: ändr. 27, 28, 66 §§
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2013:808
Rubrik: Förordning (2013:808) om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister
Omfattning: ändr. 5, 21, 37, 77 §§
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:988
Rubrik: Förordning (2016:988) om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:238
Rubrik: Förordning (2017:238) om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister
Omfattning: ändr. 2, 3, 21, 28, 31, 35 §§
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:294
Rubrik: Förordning (2018:294) om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister
Omfattning: ändr. 81, 83 §§
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:657
Rubrik: Förordning (2018:657) om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister
Omfattning: upph. 30, 31, 32 §§, rubr. närmast före 30 §; ändr. 3, 28, 40 §§
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1822
Rubrik: Förordning (2018:1822) om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2018:1871
Rubrik: Förordning (2018:1871) om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:813
Rubrik: Förordning (2019:813) om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister
Omfattning: ändr. 53 §
Ikraft: 2019-12-15