Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:271 · Visa fulltext
Förordning (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2000-06-05 överg.best.
Förarbeten: EGTL117/1990 s1, EGTL330/1998, EGTL169/1997 s 72
CELEX-nr: 31990L0219 31998L0081 31997L0035
Ändring, SFS 2000:968
Rubrik: Förordning (2000:968) om ändring i förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer
Omfattning: ändr. 4, 8, 35, 36 §§
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2001:19
Rubrik: Förordning (2001:19) om ändring i förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer
Omfattning: ny 4 p övergångsbest.
Ikraft: 2001-03-01
Ändring, SFS 2002:1087
Rubrik: Förordning (2002:1087) om ändring i förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2003-01-17
Förarbeten: EGTL117/1990 s15, EGTL169/1997 s72, EGTL106/2001 s1
CELEX-nr: 31990L0220, 31997L0035, 32001L0018
Ändring, SFS 2003:799
Rubrik: Förordning (2003:799) om ändring i förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer
Omfattning: ändr. 33, 34 §§
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2006:1503
Rubrik: Förordning (2006:1503) om ändring i förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer
Omfattning: ändr. 2 §; ny 36 a §; rubr. närmast före 36 a §
Ikraft: 2007-02-01
Förarbeten: EUTL287/2003 s1
CELEX-nr: 32003L1946
Ändring, SFS 2008:52
Rubrik: Förordning (2008:52) om ändring i förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer
Omfattning: ändr. 2, 31, 34 §§
Ikraft: 2008-04-01
Ändring, SFS 2008:1032
Rubrik: Förordning (2008:1032) om ändring i förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer
Omfattning: ändr. 12, 32, 34 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2010:1190
Rubrik: Förordning (2010:1190) om ändring i förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer
Omfattning: ändr. 5, 36 §§
Ikraft: 2010-12-21
Ändring, SFS 2011:32
Rubrik: Förordning (2011:32) om ändring i förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2011-03-01
Ändring, SFS 2011:125
Rubrik: Förordning (2011:125) om ändring i förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer
Omfattning: ändr. 4, 5, 26, 35, 36 §§, rubr. närmast före 1 §; ny 2 a §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: EGTL117/1990 s15, EGTL169/1997 s72, EGTL106/2001 s1, EUTL81/2008 s45, EUTL125/2009 s75
CELEX-nr: 31990L0220, 31997L0035, 32001L0018, 32008L0027, 32009L0041