Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:1086 · Visa fulltext
Insiderstrafflag (2000:1086)
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:109, bet. 2000/01:JuU4, rskr. 2000/01:48
Upphävd: 2005-07-01
Ändring, SFS 2004:70
Rubrik: Lag (2004:70) om ändring i insiderstrafflagen (2000:1086)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2004-04-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:150, bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2002/04:139
Ändring, SFS 2004:587
Rubrik: Lag (2004:587) om ändring i insiderstrafflagen (2000:1086)
Omfattning: ändr. 2, 7, 8 §§
Ikraft: 2004-10-08
Förarbeten: Prop. 2003/04:112, bet. 2003/04:LU26, rskr. 2003/04:225
Ändring, SFS 2005:377
Omfattning: upph.