Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:1025 · Visa fulltext
Lag (2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (2008:579)
Departement: Näringsdepartementet RSN
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:140, bet. 2000/01:NU4, rskr. 2000/01:16, EGTL256/1987 s1
CELEX-nr: 31987R2658
Ändring, SFS 2008:591
Rubrik: Lag (2008:591) om ändring i lagen (2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (1993:20)
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237, EGTL256/1987 s1
CELEX-nr: 31987R2658