Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:716 · Visa fulltext
Förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Ikraft: 1999-11-01
Ändring, SFS 1999:931
Rubrik: Förordning (1999:931) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
Omfattning: ändr. 2, 7 §§
Ikraft: 1999-12-15
Ändring, SFS 2002:695
Rubrik: Förordning (2002:695) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 2002-08-01
Ändring, SFS 2003:121
Rubrik: Förordning (2003:121) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2003-05-01
Ändring, SFS 2003:588
Rubrik: Förordning (2003:588) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
Omfattning: upph. 2 a §; ändr. 9 §
Ikraft: 2003-10-01
Ändring, SFS 2006:333
Rubrik: Förordning (2006:333) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2006:481
Rubrik: Förordning (2006:481) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2006-10-30
Ändring, SFS 2006:1590
Rubrik: Förordning (2006:1590) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2007-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:855
Rubrik: Förordning (2010:855) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
Omfattning: ändr. 7, 9 §§
Ikraft: 2010-12-01
Ändring, SFS 2011:964
Rubrik: Förordning (2011:964) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
Omfattning: ändr. 10, 14, 19, 20, 21, 22, 23 §§
Ikraft: 2011-10-01
Ändring, SFS 2011:1483
Rubrik: Förordning (2011:1483) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2012:511
Rubrik: Förordning (2012:511) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
Omfattning: ändr. 1, 6, 16 §§; ny 18 a §
Ikraft: 2012-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:350
Rubrik: Förordning (2014:350) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
Omfattning: nya 9 a, 18 b §§
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: direktiv 2012/27/EU
Ändring, SFS 2015:262
Rubrik: Förordning (2015:262) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2015:600
Rubrik: Förordning (2015:600) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
Omfattning: upph. 23 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:352
Rubrik: Förordning (2016:352) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
Omfattning: upph. 8, 17, 18 §§; nuvarande 18 a, 18 b §§ betecknas 17, 18 §§; ändr. 1, 3, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 17 §§, rubr. närmast före 15 §; nya 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 2 a, 6 a, 6 b, 6 c, 6 d §§
Ikraft: 2017-03-06 överg.best.
Ändring, SFS 2016:835
Rubrik: Förordning (2016:835) om ändring i förordningen (2016:352) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2016:352
Ändring, SFS 2016:1133
Rubrik: Förordning (2016:1133) om ändring i förordningen (2016:835) om ändring i förordningen (2016:352) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. i 2016:835
Ikraft: 2017-05-01
Ändring, SFS 2017:198
Rubrik: Förordning (2017:198) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
Omfattning: ändr. 2, 6 c, 16 §§
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2018:1426
Rubrik: Förordning (2018:1426) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
Omfattning: upph. 17 §; nya 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 §§, rubr. närmast före 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 34 §§
Ikraft: 2018-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1581
Rubrik: Förordning (2018:1581) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
Omfattning: ändr. 1 a, 1 c, 2, 9 §§
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:204
Rubrik: Förordning (2019:204) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
Omfattning: ändr. 6 c, 16 §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2022:588
Rubrik: Förordning (2022:588) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
Omfattning: ändr. 1 d, 6, 6 a, 6 c, 6 d, 9 §§
Ikraft: 2023-11-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:587
Rubrik: Förordning (2022:587) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
Omfattning: ändr. 1 c, 1 d, 2, 5, 6 a, 6 b, 6 c, 9, 11, 13, 15, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33 §§
Ikraft: 2022-07-01