Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:42 · Visa fulltext
Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:183, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139
Ändring, SFS 2000:1260
Rubrik: Lag (2000:1260) om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2005:472
Rubrik: Lag (2005:472) om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. 3, 6 §§
Ikraft: 2005-09-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:127, bet. 2004/05:SoU23, rskr. 2004/05:278, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2005:640
Rubrik: Förordning (2005:640) om ikraftträdande av lagen (2005:472) om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ikrafttr. av 2005:472
Ändring, SFS 2011:113
Rubrik: Lag (2011:113) om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. 2, 3, 4 §§; nya 3 a, 3 b, 3 c, 3 d §§
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:4, bet. 2010/11:SoU5, rskr. 2010/11:158
Ändring, SFS 2018:1113
Rubrik: Lag (2018:1113) om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. 3, 3 c, 4 §§; ny 3 e §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:221, bet. 2017/18:SoU27, rskr. 2017/18:354
Ändring, SFS 2019:361
Rubrik: Lag (2019:361) om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239