Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:271 · Visa fulltext
Lag (1999:271) om handel med begagnade varor
Departement: Näringsdepartementet RSN
Ikraft: 1999-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:51, 1998/99:NU9, rskr. 1998/99:201
Ändring, SFS 2014:730
Rubrik: Lag (2014:730) om ändring i lagen (1999:271) om handel med begagnade varor
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262