Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:216 · Visa fulltext
Lag (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:43, bet. 1998/99:JuU15, rskr. 1998/99:166
Ändring, SFS 2004:525
Rubrik: Lag (2004:525) om ändring i lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:123, bet. 2003/04:TU14, rskr. 2003/04:258
Ändring, SFS 2008:328
Rubrik: Lag (2008:328) om ändring i lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:53, bet. 2007/08:JuU26, rskr. 2007/08:188
Ändring, SFS 2010:518
Rubrik: Lag (2010:518) om ändring i lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295
Ändring, SFS 2022:375
Rubrik: Lag (2022:375) om ändring i lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2022-06-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:83, bet. 2021/22:TU9, rskr. 2021/22:229