Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:944 · Visa fulltext
Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: EGTL262/76 s201, EGTL315/97 s13, EGTL365/94 s10, EGTL109/83 s8, EGTL032/96 s31, EGTL181/86 s6
CELEX-nr: 376L0769 397L0064 394L0062 383L0189 396D0139 386L0278
Ändring, SFS 1998:1431
Rubrik: Förordning (1998:1431) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 22 §
Ändring, SFS 1999:620
Rubrik: Förordning (1999:620) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 16, 17 §§; ny 16 a §
Ikraft: 1999-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1392
Rubrik: Förordning (1999:1392) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1999:620
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: EGTL315/99 s46
Ändring, SFS 2000:1319
Rubrik: Förordning (2000:1319) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2002:273
Rubrik: Förordning (2002:273) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 1 §; nya 14 a, 14 b, 14 c, 14 d, 14 e, 14 f §§, rubr. närmast före 14 a §
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2003:1190
Rubrik: Förordning (2003:1190) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 14 f §, p 2 övergångsbest. till 2002:273
Ikraft: 2004-01-13 överg.best.
Ändring, SFS 2005:217
Rubrik: Förordning (2005:217) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 1 §; nya 11 a, 11 b, 11 c §§, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft: 2005-08-13
Förarbeten: EUTL37/2003 s19
CELEX-nr: 32002L0095
Ändring, SFS 2005:634
Rubrik: Förordning (2005:634) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 14 c §, övergångsbest. till 2002:273
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2005:635
Rubrik: Förordning (2005:635) om ändring i förordningen (2002:273) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. ikrafttr. till 2002:273
Ändring, SFS 2006:525
Rubrik: Förordning (2006:525) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: upph. 16 a §
Ikraft: 2007-01-16
Ändring, SFS 2006:848
Rubrik: Förordning (2006:848) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2006:1075
Rubrik: Förordning (2006:1075) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 1 §; nya 4 a, 4 b, 4 c §§, rubr. närmast före 4 a §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0084
Ändring, SFS 2007:987
Rubrik: Förordning (2007:987) om ändring i förordningen (2002:273) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 14 b, 14 d, 14 e §§ i 2002:273 utgår
Ändring, SFS 2007:988
Rubrik: Förordning (2007:988) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: nuvarande 14 c, 14 f §§ betecknas 14 b, 14 d §§; ändr. 14 a, de nya 14 b, 14 d §§; ny 14 c §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2007:1304
Rubrik: Förordning (2007:1304) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 1 §; ny 14 e §, rubr. närmast före 14 e §
Ikraft: 2008-03-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2008:255
Rubrik: Förordning (2008:255) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: upph. 4 a, 4 b, 4 c §§, rubr. närmast före 4 a §; ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 2008-06-01
Ändring, SFS 2008:837
Rubrik: Förordning (2008:837) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: nuvarande 11 a, 11 b, 11 c §§ betecknas 11 b, 11 d, 11 f §§; ändr. 1 §, nya 11 d, 11 f §§, rubr. närmast före 11 a §; nya 11 a, 11 c, 11 e §§
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: EUTL266/2006 s1, EUTL37/2003 s19
CELEX-nr: 32006L0066, 32002L0095
Ändring, SFS 2009:14
Rubrik: Förordning (2009:14) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 8, 9, 10, 11, 11 b, 11 f §§; ny 10 a §
Ikraft: 2009-06-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL136/2004 s1, EUTL396/2004 s1, EUTL353/2008 s1, EUTL37/2003 s19, EUTL81/2008 s67
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048, 32004R0726, 32006R1907, 32008R1272, 32002L0095, 32008L0035
Ändring, SFS 2009:54
Rubrik: Förordning (2009:54) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 11 a §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2008:837
Ikraft: 2009-03-01
Förarbeten: EUTL327/2008 s7
CELEX-nr: 32008L0103
Ändring, SFS 2009:209
Rubrik: Förordning (2009:209) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 1 §; nya 15 a, 15 b, 15 c §§
Ikraft: 2009-05-01
Förarbeten: EUTL74/2009 s32
CELEX-nr: 32009D0251
Ändring, SFS 2009:654
Rubrik: Förordning (2009:654) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: upph. 2, 4, 10 a §§, rubr. närmast före 2 §; ändr. 1, 3, 10 §§; ny rubr. närmast före 3 §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL136/2004 s1, EUTL396/2006 s1
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048, 32004R0726, 32006R1907
Ändring, SFS 2010:4
Rubrik: Förordning (2010:4) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2010-03-01
Ändring, SFS 2010:267
Rubrik: Förordning (2010:267) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 1 §, rubr. närmast före 14 e §; ny 14 f §
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EUTL363/2006 s81
CELEX-nr: 31998L0034, 32006L0096
Ändring, SFS 2010:1145
Rubrik: Förordning (2010:1145) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 1, 5, 6, 7 §§; ny 20 a §, rubr. närmast före 20 a §
Ikraft: 2010-12-01
Förarbeten: EUTL396/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1907
Ändring, SFS 2010:1146
Rubrik: Förordning (2010:1146) om ändring i förordningen (2010:267) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 1 § i 2010:267
Ändring, SFS 2010:1188
Rubrik: Förordning (2010:1188) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 10, 14 §§
Ikraft: 2010-12-21
Förarbeten: EUTL365/1994 s10, EUTL87/2009 s109
CELEX-nr: 31994L0062, 32009R0219
Ändring, SFS 2011:27
Rubrik: Förordning (2011:27) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2011-03-01
Ändring, SFS 2011:1024
Rubrik: Förordning (2011:1024) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 10 §, p 2 övergångsbest. till 2009:14
Ikraft: 2011-12-01
Ändring, SFS 2012:339
Rubrik: Förordning (2012:339) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: upph. 15 a, 15 b, 15 c §§; ändr. 1 §
Ikraft: 2012-07-01
Ändring, SFS 2012:370
Rubrik: Förordning (2012:370) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 9, 10, 11 §§
Ikraft: 2012-07-16
Förarbeten: EUTL304/2008 s75
CELEX-nr: 32008R1102
Ändring, SFS 2012:862
Rubrik: Förordning (2012:862) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: upph. 11 b, 11 d, 11 f §§; ändr. 1 §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft: 2013-01-02
Ändring, SFS 2013:503
Rubrik: Förordning (2013:503) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: upph. 14 e §
Ikraft: 2013-06-30
Ändring, SFS 2014:231
Rubrik: Förordning (2014:231) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2009:14
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2015:459
Rubrik: Förordning (2015:459) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 1, 10 §§
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2015:559
Rubrik: Förordning (2015:559) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: upph. 11 e §; ändr. 10, 11 a, 11 c §§; nya 11 b, 11 d §§, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft: 2015-10-13 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2006/66/EG
Ändring, SFS 2015:560
Rubrik: Förordning (2015:560) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 11 d §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2006/66/EG
Ändring, SFS 2015:561
Rubrik: Förordning (2015:561) om ändring i förordningen (2015:459) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 10 § i 2015:459
Ändring, SFS 2016:144
Rubrik: Förordning (2016:144) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 2016-04-21
Ändring, SFS 2016:829
Rubrik: Förordning (2016:829) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 1 §; nya 2, 2 a §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraft: 2016-09-01
Ändring, SFS 2018:55
Rubrik: Förordning (2018:55) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 1, 5 §§; nya 1 a, 4, 4 a, 4 b §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2019:130
Rubrik: Förordning (2019:130) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: upph. rubr. närmast efter 11 §; ny 11 e §
Ikraft: 2019-04-15
Förarbeten: direktiv 2006/66/EG
Ändring, SFS 2019:173
Rubrik: Förordning (2019:173) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 1, 1 a §§, rubr. närmast före 3 §; ny 3 a §
Ikraft: 2019-05-01
Förarbeten: direktiv (EU) 2016/2284
Ändring, SFS 2020:639
Rubrik: Förordning (2020:639) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2020-08-01
Ändring, SFS 2021:632
Rubrik: Förordning (2021:632) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2021-07-15
Ändring, SFS 2021:1007
Rubrik: Förordning (2021:1007) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 1, 1 a, 4 §§; ny 4 c §, rubr. närmast före 4 c §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: direktiv (EU) 2019/904
Ändring, SFS 2022:398
Rubrik: Förordning (2022:398) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2022-05-26
Ändring, SFS 2022:1279
Rubrik: Förordning (2022:1279) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 11 a §
Ikraft: 2023-01-01
Ändring, SFS 2023:521
Rubrik: Förordning (2023:521) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: upph. 14 f §, rubr. närmast efter 14 d §; ändr. 1, 14, 14 a, 14 b, 14 c, 14 d, 15 §§
Ikraft: 2023-10-01
Ändring, SFS 2023:661
Rubrik: Förordning (2023:661) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: upph. 11 a, 11 b, 11 c, 11 d, 11 e §§, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft: 2024-02-18