Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:944 · Visa fulltext
Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: EGTL262/76 s201, EGTL315/97 s13, EGTL365/94 s10, EGTL109/83 s8, EGTL032/96 s31, EGTL181/86 s6
CELEX-nr: 376L0769 397L0064 394L0062 383L0189 396D0139 386L0278
Ändring, SFS 1998:1431
Rubrik: Förordning (1998:1431) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 22 §
Ändring, SFS 1999:620
Rubrik: Förordning (1999:620) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 16, 17 §§; ny 16 a §
Ikraft: 1999-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1392
Rubrik: Förordning (1999:1392) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1999:620
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: EGTL315/99 s46
Ändring, SFS 2000:1319
Rubrik: Förordning (2000:1319) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2002:273
Rubrik: Förordning (2002:273) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 1 §; nya 14 a, 14 b, 14 c, 14 d, 14 e, 14 f §§, rubr. närmast före 14 a §
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2003:1190
Rubrik: Förordning (2003:1190) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 14 f §, p 2 övergångsbest. till 2002:273
Ikraft: 2004-01-13 överg.best.
Ändring, SFS 2005:217
Rubrik: Förordning (2005:217) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 1 §; nya 11 a, 11 b, 11 c §§, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft: 2005-08-13
Förarbeten: EUTL37/2003 s19
CELEX-nr: 32002L0095
Ändring, SFS 2005:634
Rubrik: Förordning (2005:634) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 14 c §, övergångsbest. till 2002:273
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2005:635
Rubrik: Förordning (2005:635) om ändring i förordningen (2002:273) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. ikrafttr. till 2002:273
Ändring, SFS 2006:525
Rubrik: Förordning (2006:525) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: upph. 16 a §
Ikraft: 2007-01-16
Ändring, SFS 2006:848
Rubrik: Förordning (2006:848) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2006:1075
Rubrik: Förordning (2006:1075) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 1 §; nya 4 a, 4 b, 4 c §§, rubr. närmast före 4 a §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0084
Ändring, SFS 2007:987
Rubrik: Förordning (2007:987) om ändring i förordningen (2002:273) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 14 b, 14 d, 14 e §§ i 2002:273 utgår
Ändring, SFS 2007:988
Rubrik: Förordning (2007:988) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: nuvarande 14 c, 14 f §§ betecknas 14 b, 14 d §§; ändr. 14 a, de nya 14 b, 14 d §§; ny 14 c §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2007:1304
Rubrik: Förordning (2007:1304) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 1 §; ny 14 e §, rubr. närmast före 14 e §
Ikraft: 2008-03-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2008:255
Rubrik: Förordning (2008:255) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: upph. 4 a, 4 b, 4 c §§, rubr. närmast före 4 a §; ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 2008-06-01
Ändring, SFS 2008:837
Rubrik: Förordning (2008:837) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: nuvarande 11 a, 11 b, 11 c §§ betecknas 11 b, 11 d, 11 f §§; ändr. 1 §, nya 11 d, 11 f §§, rubr. närmast före 11 a §; nya 11 a, 11 c, 11 e §§
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: EUTL266/2006 s1, EUTL37/2003 s19
CELEX-nr: 32006L0066, 32002L0095
Ändring, SFS 2009:14
Rubrik: Förordning (2009:14) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 8, 9, 10, 11, 11 b, 11 f §§; ny 10 a §
Ikraft: 2009-06-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL136/2004 s1, EUTL396/2004 s1, EUTL353/2008 s1, EUTL37/2003 s19, EUTL81/2008 s67
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048, 32004R0726, 32006R1907, 32008R1272, 32002L0095, 32008L0035
Ändring, SFS 2009:54
Rubrik: Förordning (2009:54) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 11 a §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2008:837
Ikraft: 2009-03-01
Förarbeten: EUTL327/2008 s7
CELEX-nr: 32008L0103
Ändring, SFS 2009:209
Rubrik: Förordning (2009:209) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 1 §; nya 15 a, 15 b, 15 c §§
Ikraft: 2009-05-01
Förarbeten: EUTL74/2009 s32
CELEX-nr: 32009D0251
Ändring, SFS 2009:654
Rubrik: Förordning (2009:654) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: upph. 2, 4, 10 a §§, rubr. närmast före 2 §; ändr. 1, 3, 10 §§; ny rubr. närmast före 3 §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL136/2004 s1, EUTL396/2006 s1
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048, 32004R0726, 32006R1907
Ändring, SFS 2010:4
Rubrik: Förordning (2010:4) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2010-03-01
Ändring, SFS 2010:267
Rubrik: Förordning (2010:267) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 1 §, rubr. närmast före 14 e §; ny 14 f §
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EUTL363/2006 s81
CELEX-nr: 31998L0034, 32006L0096
Ändring, SFS 2010:1145
Rubrik: Förordning (2010:1145) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 1, 5, 6, 7 §§; ny 20 a §, rubr. närmast före 20 a §
Ikraft: 2010-12-01
Förarbeten: EUTL396/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1907
Ändring, SFS 2010:1146
Rubrik: Förordning (2010:1146) om ändring i förordningen (2010:267) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 1 § i 2010:267
Ändring, SFS 2010:1188
Rubrik: Förordning (2010:1188) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 10, 14 §§
Ikraft: 2010-12-21
Förarbeten: EUTL365/1994 s10, EUTL87/2009 s109
CELEX-nr: 31994L0062, 32009R0219
Ändring, SFS 2011:27
Rubrik: Förordning (2011:27) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2011-03-01
Ändring, SFS 2011:1024
Rubrik: Förordning (2011:1024) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 10 §, p 2 övergångsbest. till 2009:14
Ikraft: 2011-12-01
Ändring, SFS 2012:339
Rubrik: Förordning (2012:339) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: upph. 15 a, 15 b, 15 c §§; ändr. 1 §
Ikraft: 2012-07-01
Ändring, SFS 2012:370
Rubrik: Förordning (2012:370) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 9, 10, 11 §§
Ikraft: 2012-07-16
Förarbeten: EUTL304/2008 s75
CELEX-nr: 32008R1102
Ändring, SFS 2012:862
Rubrik: Förordning (2012:862) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: upph. 11 b, 11 d, 11 f §§; ändr. 1 §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft: 2013-01-02
Ändring, SFS 2013:503
Rubrik: Förordning (2013:503) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: upph. 14 e §
Ikraft: 2013-06-30
Ändring, SFS 2014:231
Rubrik: Förordning (2014:231) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2009:14
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2015:459
Rubrik: Förordning (2015:459) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 1, 10 §§
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2015:559
Rubrik: Förordning (2015:559) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: upph. 11 e §; ändr. 10, 11 a, 11 c §§; nya 11 b, 11 d §§, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft: 2015-10-13 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2006/66/EG
Ändring, SFS 2015:560
Rubrik: Förordning (2015:560) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 11 d §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2006/66/EG
Ändring, SFS 2015:561
Rubrik: Förordning (2015:561) om ändring i förordningen (2015:459) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 10 § i 2015:459
Ändring, SFS 2016:144
Rubrik: Förordning (2016:144) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 2016-04-21
Ändring, SFS 2016:829
Rubrik: Förordning (2016:829) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 1 §; nya 2, 2 a §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraft: 2016-09-01
Ändring, SFS 2018:55
Rubrik: Förordning (2018:55) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 1, 5 §§; nya 1 a, 4, 4 a, 4 b §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2019:130
Rubrik: Förordning (2019:130) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: upph. rubr. närmast efter 11 §; ny 11 e §
Ikraft: 2019-04-15
Förarbeten: direktiv 2006/66/EG
Ändring, SFS 2019:173
Rubrik: Förordning (2019:173) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 1, 1 a §§, rubr. närmast före 3 §; ny 3 a §
Ikraft: 2019-05-01
Förarbeten: direktiv (EU) 2016/2284
Ändring, SFS 2020:639
Rubrik: Förordning (2020:639) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2020-08-01
Ändring, SFS 2021:632
Rubrik: Förordning (2021:632) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2021-07-15
Ändring, SFS 2021:1007
Rubrik: Förordning (2021:1007) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Omfattning: ändr. 1, 1 a, 4 §§; ny 4 c §, rubr. närmast före 4 c §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: direktiv (EU) 2019/904