Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:941 · Visa fulltext
Förordning (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: EGTL196/67 s1, EGTL343/97 s19, EGTL230/91 s1, EGTL353/97 s26
CELEX-nr: 367L0548 391L0414 397L0073 397L0069
Upphävd: 2008-06-01
Ändring, SFS 2000:1318
Rubrik: Förordning (2000:1318) om ändring i förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2001:156
Rubrik: Förordning (2001:156) om ändring i förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2001-06-01
Ändring, SFS 2001:882
Rubrik: Förordning (2001:882) om ändring i förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2004:716
Rubrik: Förordning (2004:716) om ändring i förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Omfattning: ändr. 24, 25, 28 §§
Ikraft: 2004-10-01
Förarbeten: EUTL63/2003 s1, EGTL262/1976 s201, EUTL57/2004 s4, EGTL84/1993 s1
CELEX-nr: 32003R0304, 31976L0769, 32004L0021, 31993R0793
Ändring, SFS 2005:709
Rubrik: Förordning (2005:709) om ändring i förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Omfattning: ändr. 24, 28 §§, rubr närmast före 28 §; ny 28 a §
Ikraft: 2005-11-01
Förarbeten: EUTL143/2004 s87, EUTL63/2003 s1, EGTL262/1976 s201, EUTL305/2004 s63, EUTL143/2004 s87, EGTL84/1993 s1
CELEX-nr: 32004L0042, 32003R0304, 31976L0769, 32004L0098, 32004L0042, 31993R0793
Ändring, SFS 2006:270
Rubrik: Förordning (2006:270) om ändring i förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2006-05-15
Förarbeten: EUTL84/1993 s1, EUTL63/2003 s1, EUTL104/2004 s1
CELEX-nr: 31993R0793, 32003R0304, 32004R0648
Ändring, SFS 2006:314
Rubrik: Förordning (2006:314) om ändring i förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Omfattning: ändr. 6, 27 §§
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2006:847
Rubrik: Förordning (2006:847) om ändring i förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Omfattning: ändr. 10, 14, 26 §§
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2007:274
Rubrik: Förordning (2007:274) om ändring i förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2007-06-15 överg.best.
Förarbeten: EGTL84/1993 s1, EUTL63/2003 s1, EUTL104/2004 s1, EUTL396/2006 s1
CELEX-nr: 31993R0793, 32003R0304, 32004R0648, 32006R1907
Ändring, SFS 2008:245
Omfattning: upph.