Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:714 · Visa fulltext
Lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:105, 1997/98:96, bet. 1997/98:LU27, rskr. 1997/98:277
Ändring, SFS 2000:1304
Rubrik: Lag (2000:1304) om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71
Ändring, SFS 2003:1168
Rubrik: Lag (2003:1168) om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107
Ändring, SFS 2016:271
Rubrik: Lag (2016:271) om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ändring, SFS 2018:24
Rubrik: Lag (2018:24) om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2018-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:7, bet. 2017/18:KU12, rskr. 2017/18:140
Ändring, SFS 2019:41
Rubrik: Lag (2019:41) om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Ändring, SFS 2019:549
Rubrik: Lag (2019:549) om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2019-08-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:96, bet. 2018/19:JuU28, rskr. 2018/19:297
Ändring, SFS 2021:762
Rubrik: Lag (2021:762) om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2021-08-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:192, bet. 2020/21:JuU37, rskr. 2020/21:414