Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:493 · Visa fulltext
Lag (1998:493) om trafikskolor
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 1998-10-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:124, bet. 1997/98:TU11, rskr. 1997/98:260, EGTL51/92 s25
CELEX-nr: 392L0051
Ändring, SFS 2003:218
Rubrik: Lag (2003:218) om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2003-10-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:55, bet. 2002/03:TU4, rskr. 2002/03:161
Ändring, SFS 2004:1086
Rubrik: Lag (2004:1086) om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:160, bet. 2004/05:TU2, rskr. 2004/05:63
Ändring, SFS 2008:1371
Rubrik: Lag (2008:1371) om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor
Omfattning: ändr. 2, 3, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Ändring, SFS 2009:123
Rubrik: Lag (2009:123) om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2009-04-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:60, bet. 2008/09:TU8, rskr. 2008/09:179
Ändring, SFS 2010:1564
Rubrik: Lag (2010:1564) om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59
Ändring, SFS 2018:1117
Rubrik: Lag (2018:1117) om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor
Omfattning: ändr. 9, 10 §§
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:161, bet. 2017/18:TU19, rskr. 2017/18:385
Ändring, SFS 2022:1207
Rubrik: Lag (2022:1207) om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:190, bet. 2021/22:TU19, rskr. 2021/22:430