Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:488 · Visa fulltext
Körkortslag (1998:488)
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 1998-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:124, bet. 1997/98:TU11, rskr. 1997/98:260, EGTL237/91 s1, EGTL150/97 s41
CELEX-nr: 391L0439 397L0026
Ändring, SFS 1999:878
Rubrik: Lag (1999:878) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 4 §§, 9 kap 4 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:123, bet. 1999/2000:TU2, rskr. 1999/2000:17
Ändring, SFS 2001:571
Rubrik: Lag (2001:571) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §; ny 1 kap 2, 3 §§
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252
Ändring, SFS 2003:216
Rubrik: Lag (2003:216) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 2 kap 7, 11 §§, 3 kap 1, 4, 6, 7, 10, 15 §§, 4 kap 1, 2 §§, 5 kap 14, 15 §§, 7 kap 2, 3 §§, 8 kap 2 §, 10 kap 4 §, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 3 kap 2 a, 7 a §§
Ikraft: 2003-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:55, bet. 2002/03:TU4, rskr. 2002/03:161
Ändring, SFS 2004:524
Rubrik: Lag (2004:524) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 5 kap 3, 9 §§
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:123, bet. 2003/04:TU14, rskr. 2003/04:258
Ändring, SFS 2004:1087
Rubrik: Lag (2004:1087) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 4 kap 5 §, 6 kap 1 §, 8 kap 2 §, 10 kap 1 §; nya 4 kap 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 4 kap 1, 5 §§
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:160, bet. 2004/05:TU2, rskr. 2004/05:63
Ändring, SFS 2008:327
Rubrik: Lag (2008:327) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:53, bet. 2007/08:JuU26, rskr. 2007/08:188
Ändring, SFS 2008:550
Rubrik: Lag (2008:550) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 8 kap 2 §, rubr. till 4 kap; nya 3 kap 4 a, 4 b §§, 4 kap 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 4 kap 12 §
Ikraft: 2008-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:128, bet. 2007/08:TU14, rskr. 2007/07/08:233
Ändring, SFS 2008:1369
Rubrik: Lag (2008:1369) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 4 kap 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§, 7 kap 3 §, 8 kap 1, 2 §§
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Ändring, SFS 2009:189
Rubrik: Lag (2009:189) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: upph. 9 kap. 1 §; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 3, 4, 5, 11, 14 §§, 3 kap. 1, 4, 5, 17, 18 §§, 4 kap. 1, 2, 5, 6, 7 §§, 5 kap. 2 §, 6 kap. 3, 4 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 2, 3 §§, 9 kap. 2, 3, 4 §§, rubr. till 3 kap., rubr. närmast före 2 kap. 1 §; nya 2 kap. 5 a §, 3 kap. 19, 20, 21 §§, 5 kap. 2 a §, rubr. närmast före 3 kap. 19 §
Ikraft: 2009-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:60, bet. 2008/09:TU8 och 2008/09:TU16, rskr. 2008/09:179 och 2008/09:191
Ändring, SFS 2009:1352
Rubrik: Lag (2009:1352) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: upph. 7 kap. 3 §, 10 kap. 4 §; ändr. 4 kap. 8 §, 5 kap. 15 §, 7 kap. 2, 5, 6, 8, 9 §§, 8 kap. 1, 2, 3 §§, 9 kap. 3 §, 10 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009:10/20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85
Ändring, SFS 2009:1353
Rubrik: Lag (2009:1353) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 8 kap. 3 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2009/10:20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85
Ändring, SFS 2010:485
Rubrik: Lag (2010:485) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:209, bet. 2009/10:TU23, rskr. 2009/10:298
Ändring, SFS 2010:799
Rubrik: Lag (2010:799) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 4 kap. 2, 7, 9 §§, 10 kap. 2 §
Ikraft: 2010-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:198, bet. 2009/10:TU22, rskr 2009/10:350
Ändring, SFS 2010:1562
Rubrik: Lag (2010:1562) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 10 kap. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59
Ändring, SFS 2010:1914
Rubrik: Lag (2010:1914) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: upph. 5 kap. 12 §; ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 4, 13, 20 §§, 4 kap. 6, 7, 8 §§, 5 kap. 1, 2, 5, 6, 14 §§, 7 kap. 2, 8 §§, rubr. närmast före 5 kap. 13 §; nya 5 kap. 15 a, 15 b, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 §§, 7 kap. 8 a §, rubr. närmast före 5 kap. 16, 26 §§
Ikraft: 2011-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:26, bet. 2010/11:TU7, rskr. 2010/11:83
Ändring, SFS 2010:1970
Rubrik: Lag (2010:1970) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 7 kap. 7 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2011:804
Rubrik: Lag (2011:804) om ändring i lagen (2010:1914) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 5 kap. 26 §
Förarbeten: Prop. 2010/11:80, bet. 2010/11:NU25, rskr. 2010/11:272, EUTL218/2008 s30
CELEX-nr: 32008R0765
Ändring, SFS 2011:1580
Rubrik: Lag (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: upph. 2 kap. 7, 14 §§, 3 kap. 8 §, 4 kap. 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 4 kap. 12 §; nuvarande 2 kap. 5 a § betecknas 2 kap. 7 b §; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 5, 6, nya 7 b, 8 §§, 3 kap. 1, 4, 4 a, 5, 6, 7 a, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 21 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 §§, 5 kap. 2 a, 3, 9, 27 §§, 6 kap. 1, 7 §§, 7 kap. 2 §, 8 kap. 1, 2 §§, 10 kap. 2 §, rubr. närmast före 2 kap. 5 §; nya 2 kap. 7 a §, 3 kap. 1 a, 14 a §§, 4 kap. 2 a §, 5 kap. 25 a, 28 §§, 6 kap. 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 4 kap. 9 §
Ikraft: 2012-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:25, bet. 2011/12:TU4, rskr. 2011/12:80, EUTL223/2009 s31
CELEX-nr: 32009L0113
Ändring, SFS 2012:217
Rubrik: Lag (2012:217) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraft: 2012-06-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195
Ändring, SFS 2012:228
Rubrik: Lag (2012:228) om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 § i 2011:1580
Förarbeten: Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195
Ändring, SFS 2012:874
Rubrik: Lag (2012:874) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: upph. rubr. närmast efter 3 kap. 7 a §; ändr. 2 kap. 11 §, 5 kap. 14, 26 §§, 6 kap. 8 §; nya 3 kap. 14 b, 14 c §§, rubr. närmast före 5 kap. 25 a §
Ikraft: 2013-01-19 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:23, bet. 2012/13:TU4, rskr. 2012/13:54
Ändring, SFS 2012:876
Rubrik: Lag (2012:876) om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: upph. 6 kap. 7 b §; ändr. 2 kap. 5, 6 §§, 4 kap. 2 §, 6 kap. 7 §, 7 kap. 2 §, 8 kap. 1 §, p 3, 4, 5 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya p 6, 7, 8 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2011:1580
Förarbeten: Prop. 2012/13:23, bet. 2012/13:TU4, rskr. 2012/13:54
Ändring, SFS 2014:148
Rubrik: Lag (2014:148) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 10 kap. 1 §
Ikraft: 2014-05-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:64, bet. 2013/14:TU12, rskr. 2013/14:182
Ändring, SFS 2014:729
Rubrik: Lag (2014:729) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §, 3 kap. 15 §, 4 kap. 5, 6 §§, 5 kap. 8, 25 a §§, 7 kap. 4 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:1412
Rubrik: Lag (2014:1412) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 5 kap. 25 a §
Ikraft: 2015-01-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:232, bet. 2014/15:JuU3, rskr. 2014/15:23
Ändring, SFS 2015:791
Rubrik: Lag (2015:791) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 2, 5 §§
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:31, bet. 2015/16:TU5, rskr. 2015/16:44
Ändring, SFS 2017:272
Rubrik: Lag (2017:272) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: nuvarande 10 kap. 2, 3 §§ betecknas 10 kap. 5, 6 §§; ändr. 2 kap. 5 §, 3 kap. 4 b, 14 a §§, 5 kap. 19, 23 §§, 10 kap. 1 §; nya 10 kap. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2017-05-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:83, bet. 2016/17:TU11, rskr. 2016/17:205, direktiv 2006/126/EG
Ändring, SFS 2018:86
Rubrik: Lag (2018:86) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: upph. 3 kap. 14 c §; ändr. 3 kap. 14 b §, 5 kap. 15 b, 19, 20 §§
Ikraft: 2018-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:63, bet. 2017/18:TU7, rskr. 2017/18:152, direktiv 2006/126/EG
Ändring, SFS 2019:40
Rubrik: Lag (2019:40) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Ändring, SFS 2021:432
Rubrik: Lag (2021:432) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 6 kap. 7 §
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:126, bet. 2020/21:TU13, rskr. 2020/21:296