Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1709 · Visa fulltext
Förordning (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL59/98 s1, EGTL384/86 s1, EGTL168/95 s14
CELEX-nr: 397L0068 386L0662 395L0027
Ändring, SFS 2000:761
Rubrik: Förordning (2000:761) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 6, 7, 9 §§, bil. 1, 2; ny 3 a §
Ikraft: 2000-12-01
Förarbeten: EGTL173/2000 s1, EGTL84/1974 s10, EGTL59/1998 s1
CELEX-nr: 32000L0025 31974L0150 31997L0068
Ändring, SFS 2004:680
Rubrik: Förordning (2004:680) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
Omfattning: ändr. 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 §§
Ikraft: 2004-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:1081
Rubrik: Förordning (2004:1081) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 11 §§, bil. 1
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: EUTL35/2003 s28, EUTL171/2003 s1, EUTL168/2004 s35, EGTL59/1998 s1, EUTL146/2004 s1, EGTL173/2000 s1
CELEX-nr: 32002L0088, 32003L0037, 32004L0066, 31997L0068, 32004L0026, 32000L0025
Ändring, SFS 2005:1104
Rubrik: Förordning (2005:1104) om ändring i förordningne (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 6, 8 §§, bil. 1.; ny 5 a §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: EUTL146/2004 s1, EUTL55/2005 s35, EUTL171/2003 s1, EUTL59/1998 s1, EGTL173/2000 s1
CELEX-nr: 32004L0026, 32005L0013, 32003L0037, 31997L0068, 32000L0025
Ändring, SFS 2006:1139
Rubrik: Förordning (2006:1139) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2006-11-01
Förarbeten: EUTL225/2004 s3, EUTL55/2005 s35
CELEX-nr: 32004L0026R, 32005L0013
Ändring, SFS 2007:37
Rubrik: Förordning (2007:37) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2007-04-01
Ändring, SFS 2008:1197
Rubrik: Förordning (2008:1197) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
Omfattning: ändr. 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2010:1597
Rubrik: Förordning (2010:1597) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:199
Rubrik: Förordning (2011:199) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
Omfattning: ändr. 2 §, bil. 1
Ikraft: 2011-03-31
Förarbeten: EUTL86/2010 s29, EUTL171/2003 s1, EUTL238/2010 s7, EGTL59/1998 s1, EUTL86/2010 s29, EGTL173/200 s1, EUTL91/2010 s1
CELEX-nr: 32003L0037, 32010L0062, 31997L0068, 32010L0026, 32000L0025, 32010L0022
Ändring, SFS 2011:820
Rubrik: Förordning (2011:820) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011-08-01
Ändring, SFS 2012:231
Rubrik: Förordning (2012:231) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
Omfattning: ändr. 2, 5 a §§, bil. 1
Ikraft: 2012-05-23
Förarbeten: EUTL246/2011 s1, EUTL301/2011 s1, EUTL305/2011 s1, EUTL171/2003 s1, EUTL238/2010 s7, EGTL59/1998 s1, EGTL173/2000 s1
CELEX-nr: 32011L0072, 32011L0087, 32011L0088, 32003L0037, 32010L0062, 31997L0068, 32000L0025
Ändring, SFS 2013:150
Rubrik: Förordning (2013:150) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
Omfattning: ändr. 1, 5 §§; ny 1 a §
Ikraft: 2013-04-23
Förarbeten: EGTL59/1998 s1, EUTL353/2012 s80
CELEX-nr: 31997L0068, 32012L0046
Ändring, SFS 2013:501
Rubrik: Förordning (2013:501) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
Omfattning: ändr. 2 §; nya 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 2 e, 2 f, 2 g, 2 h §§; rubr. närmast före 2 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: EGTL59/1998 s1, EUTL353/2012 s80, EUTL171/2003 s1, EUTL238/2010 s7, EGTL173/2000 s1, EUTL301/2011 s1
CELEX-nr: 31997L0068, 32012L0046, 32003L0037, 32010L0062, 32000L0025, 32011L0087
Ändring, SFS 2015:296
Rubrik: Förordning (2015:296) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
Omfattning: ändr. 2, 2 d §§
Ikraft: 2015-06-30
Förarbeten: direktiv 2014/43/EU, direktiv 2014/44/EU
Ändring, SFS 2015:930
Rubrik: Förordning (2015:930) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
Omfattning: upph. 7 §, bil. 2, rubr. närmast före 7 §; ändr. 1, 2, 2 d, 2 e, 3, 4, 5, 6, 9 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2018:100
Rubrik: Förordning (2018:100) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
Omfattning: ändr. 1 a, 4 §§; ny 7 §, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 2018-03-06
Ändring, SFS 2022:1159
Rubrik: Förordning (2022:1159) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
Omfattning: ändr. 1 a, 7, 9 §§; nya 8 a, 8 b, 8 c §§
Ikraft: 2022-07-25