Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1338 · Visa fulltext
Tandvårdsförordning (1998:1338)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1780
Rubrik: Förordning (1998:1780) om ändring i tandvårdsförordningen (1998:1338)
Omfattning: ny 12 §, rubr. närmast före 12 §
Ändring, SFS 1999:1013
Rubrik: Förordning (1999:1013) om ändring i tandvårdsförordningen (1998:1338)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:621
Rubrik: Förordning (2003:621) om ändring i tandvårdsförordningen (1998:1338)
Omfattning: ändr. 4, 8, 9 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:198
Rubrik: Förordning (2008:198) om ändring i tandvårdsförordningen (1998:1338)
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:952
Rubrik: Förordning (2009:952) om ändring i tandvårdsförordningen (1998:1338)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2009-12-01
Ändring, SFS 2010:273
Rubrik: Förordning (2010:273) om ändring i tandvårdsförordningen (1998:1338)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 §§
Ikraft: 2010-06-01
Ändring, SFS 2011:1183
Rubrik: Förordning (2011:1183) om ändring i tandvårdsförordningen (1998:1338)
Omfattning: ändr. 2, 3, 10 §§; nya 3 a, 11 a, 13 §§, rubr. närmast före 3 a, 11 a, 13 §§
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2017:87
Rubrik: Förordning (2017:87) om ändring i tandvårdsförordningen (1998:1338)
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 2017-04-01
Ändring, SFS 2019:1033
Rubrik: Förordning (2019:1033) om ändring i tandvårdsförordningen (1998:1338)
Omfattning: ändr. 7, 8, 10, 11, 12 §§
Ikraft: 2020-01-01