Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1218 · Visa fulltext
Förordning (1998:1218) med instruktion för Svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 1998-11-01
Ändring, SFS 2000:649
Rubrik: Förordning (2000:649) om ändring i förordningen (1998:1217) med instruktion för Svenska institutet i Alexandria
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2000-08-01
Ändring, SFS 2006:1070
Rubrik: Förordning (2006:1070) om ändring i förordningen (1998:1218) med instruktion för Svenska institutet i Alexandria
Omfattning: ändr. 9, 17, 23 §§, rubr. närmast före 16 §
Ikraft: 2006-09-01
Ändring, SFS 2015:43
Rubrik: Förordning (2015:43) om ändring i förordningen (1998:1218) med instruktion för Svenska institutet i Alexandria
Omfattning: upph. 8, 16, 19, 22 §§, rubr. närmast före 16 §; ändr. 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 26 §§; ny 20 a, rubr. närmast före 17, 20 a §§
Ikraft: 2015-03-01
Ändring, SFS 2018:977
Rubrik: Förordning (2018:977) om ändring i förordningen (1998:1218) med instruktion för Svenska institutet i Alexandria
Omfattning: ändr. 20 a §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:1317
Rubrik: Förordning (2019:1317) om ändring i förordningen (1998:1218) med instruktion för Svenska institutet i Alexandria
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 4, 5 §§
Ikraft: 2020-01-01