Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:969 · Visa fulltext
Förordning (1997:969) om import- och exportreglering
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: EGTL256/87 s1, EGTL302/92 s1
CELEX-nr: 387R2658 392R2913
Ändring, SFS 1998:406
Rubrik: Förordning (1998:406) om ändring i förordningen (1997:969) om import- och exportreglering
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 1998-07-01
Ändring, SFS 1999:543
Rubrik: Förordning (1999:543) om ändring i förordningen (1997:969) om import- och exportreglering
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 2000:1069
Rubrik: Förordning (2000:1069) om ändring i förordningen (1997:969) om import- och exportreglering
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2000:1278
Rubrik: Förordning (2000:1278) om ändring i förordningen (1997:969) om import- och exportreglering
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2011:662
Rubrik: Förordning (2011:662) om ändring i förordningen (1997:969) om import- och exportreglering
Omfattning: upph. bil. 3; ändr. 1, 2 §§, bil. 2
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: EGTL256/1987 s1
CELEX-nr: 31987R2658
Ändring, SFS 2016:293
Rubrik: Förordning (2016:293) om ändring i förordningen (1997:969) om import- och exportreglering
Omfattning: ändr. 5, 6 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraft: 2016-05-01