Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:969 · Visa fulltext
Förordning (1997:969) om import- och exportreglering
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: EGTL256/87 s1, EGTL302/92 s1
CELEX-nr: 387R2658 392R2913
Ändring, SFS 1998:406
Rubrik: Förordning (1998:406) om ändring i förordningen (1997:969) om import- och exportreglering
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 1998-07-01
Ändring, SFS 1999:543
Rubrik: Förordning (1999:543) om ändring i förordningen (1997:969) om import- och exportreglering
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 2000:1069
Rubrik: Förordning (2000:1069) om ändring i förordningen (1997:969) om import- och exportreglering
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2000:1278
Rubrik: Förordning (2000:1278) om ändring i förordningen (1997:969) om import- och exportreglering
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2011:662
Rubrik: Förordning (2011:662) om ändring i förordningen (1997:969) om import- och exportreglering
Omfattning: upph. bil. 3; ändr. 1, 2 §§, bil. 2
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: EGTL256/1987 s1
CELEX-nr: 31987R2658
Ändring, SFS 2016:293
Rubrik: Förordning (2016:293) om ändring i förordningen (1997:969) om import- och exportreglering
Omfattning: ändr. 5, 6 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraft: 2016-05-01