Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:909 · Visa fulltext
Förordning (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner
Departement: Finansdepartementet ESA
Ikraft: 1998-01-01
Ändring, SFS 1999:741
Rubrik: Förordning (1999:741) om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 21, 22, 24 §§
Ikraft: 1999-10-15
Ändring, SFS 2002:131
Rubrik: Förordning (2002:131) om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner
Omfattning: ändr. 1, 24 §§
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2002:866
Rubrik: Förordning (2002:866) om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner
Omfattning: ändr. 9, 10 §§
Ikraft: 2003-01-01
Ändring, SFS 2003:57
Rubrik: Förordning (2003:57) om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner
Omfattning: ändr. 1, 2, 13, 22, 23 §§
Ikraft: 2003-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:542
Rubrik: Förordning (2004:542) om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner
Omfattning: nya 16 a, 22 a §§
Ikraft: 2004-08-01
Ändring, SFS 2006:375
Rubrik: Förordning (2006:375) om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2010:555
Rubrik: Förordning (2010:555) om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 16 a, 20, 21, 22, 22 a , 24 §§
Ikraft: 2010-07-01
Ändring, SFS 2010:1701
Rubrik: Förordning (2010:1701) om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2016:23
Rubrik: Förordning (2016:23) om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner
Omfattning: ändr. 1, 20 §§
Ikraft: 2016-02-18 överg.best.
Ändring, SFS 2016:412
Rubrik: Förordning (2016:412) om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner
Omfattning: ändr. 1, 22 §§
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2018:196
Rubrik: Förordning (2018:196) om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner
Omfattning: ny 25 §
Ikraft: 2018-06-01
Ändring, SFS 2019:1030
Rubrik: Förordning (2019:1030) om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2020-01-01