Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:756 · Visa fulltext
Lag (1997:756) om tilldelning av spårkapacitet
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:157, bet. 1997/98:TU2, rskr. 1997/98:9, EGTL143/95 s75
CELEX-nr: 395L0019
Upphävd: 2004-07-01
Ändring, SFS 2001:549
Rubrik: Lag (2001:549) om ändring i lagen (1997:756) om tilldelning av spårkapacitet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2001-08-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:100, bet. 2000/01:FiU27, rskr. 2000/01:279
Ändring, SFS 2004:519
Omfattning: upph.