Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:61 · Visa fulltext
Förordning (1997:61) om ett sekretariat för genusforskning
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1997-03-15
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr. 1996/97:100
Upphävd: 2010-01-01
Ändring, SFS 1998:1013
Rubrik: Förordning (1998:1013) om ändring i förordningen (1997:61) om ett sekretariat för genusforskning
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 2000:611
Rubrik: Förordning (2000:611) om ändring i förordningen (1997:61) om ett sekretariat för genusforskning
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2009:1574
Rubrik: Förordning (2009:1574) om upphävande av förordningen (1997:61) om ett sekretariat för genusforskning
Omfattning: upph.