Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:306 · Visa fulltext
Växtförädlarrättslag (1997:306)
Departement: Justitiedepartementet L3
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:128, bet. 1996/97:LU20, rskr. 1996/97:245
Ändring, SFS 1997:308
Rubrik: Förordning (1997:308) om ikraftträdande av växtförädlarrättslagen (1997:306) m.m.
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1998:1460
Rubrik: Lag (1998:1460) om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)
Omfattning: ändr. 12 kap 2 §; nya 9 kap 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 7 e, 7 f, 7 g, 7 h §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:11, bet. 1998/99:LU5, rskr. 1998/99:24
Ändring, SFS 2000:1159
Rubrik: Lag (2000:1159) om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §, 5 kap 4 §; ny 3 kap 6 a §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:13, bet. 2000/01:LU2, rskr. 2000/01:83
Ändring, SFS 2004:160
Rubrik: Lag (2004:160) om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §; ny 7 kap 3 a §
Ikraft: 2004-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:55, bet. 2003/04:LU18, rskr. 2003/04:181
Ändring, SFS 2005:314
Rubrik: Lag (2005:314) om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)
Omfattning: ändr. 9 kap 7, 9 §§, 12 kap 2 §; ny 9 kap 1 a §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2005:1216
Rubrik: Lag (2005:1216) om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)
Omfattning: ändr. 3 kap 6 a §, 5 kap 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 §§, 6 kap 3 §, 8 kap 1, 2, 6, 7 §§, 10 kap 2, 4, 5, 6 §§, 11 kap 1 §, 12 kap 1 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:1, utg.omr. 23, bet. 2005/06:MJU2, rskr. 2005/06:108
Ändring, SFS 2006:725
Rubrik: Lag (2006:725) om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)
Omfattning: ändr. 9 kap 7 g, 7 f §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2009:115
Rubrik: Lag (2009:115) om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2, 3, 6, 7, 7 a, 7 b, 8 §§, 12 kap. 2 §; nya 9 kap. 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e, 5 f §§
Ikraft: 2009-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:67, bet. 2008/09:NU11, rskr. 2008/09:176, EUTL195/2004 s16, EGTL227/1994 s1
CELEX-nr: 32004L0048, 31994R2100
Ändring, SFS 2010:1405
Rubrik: Lag (2010:1405) om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)
Omfattning: ändr. 10 kap. 6 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2016:215
Rubrik: Lag (2016:215) om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 §, 7 kap. 5 §, 8 kap. 3 §, 9 kap. 2, 5, 5 c, 7 b §§, 10 kap. 3, 5, 6 §§
Ikraft: 2016-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2018:281
Rubrik: Förordning (2018:281) om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)
Omfattning: ändr. 9 kap. 5 b, 5 e §§
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:1672
Rubrik: Lag (2018:1672) om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §, 9 kap. 6 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Ändring, SFS 2020:544
Rubrik: Lag (2020:544) om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)
Omfattning: ändr. 9 kap. 1 §
Ikraft: 2020-09-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:149, bet. 2019/20:NU18, rskr. 2019/20:312