Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:288 · Visa fulltext
Elberedskapslag (1997:288)
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:86, bet. 1996/97:FöU6, 1996/97:204
Ändring, SFS 1997:858
Rubrik: Lag (1997:858) om ändring i elberedskapslagen (1997:288)
Omfattning: ändr. 15, 19 §§
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:136, bet. 1997/98:NU3, rskr. 1997/98:27
Ändring, SFS 1998:853
Rubrik: Lag (1998:853) om ändring i elberedskapslagen (1997:288)
Omfattning: ändr. 19, 20 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ändring, SFS 2006:635
Rubrik: Lag (2006:635) om ändring i elberedskapslagen (1997:288)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2006-09-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:133, bet. 2005/06:FöU9, rskr. 2005/06:295
Ändring, SFS 2009:466
Rubrik: Lag (2009:466) om ändring i elberedskapslagen (1997:288)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2010:312
Rubrik: Lag (2010:312) om ändring i elberedskapslagen (1997:288)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:87, bet. 2009/10:FöU7, rskr. 2009/10:235
Ändring, SFS 2012:396
Rubrik: Lag (2012:396) om ändring i elberedskapslagen (1997:288)
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 10 §§, rubr. närmast före 4 §; nya 1 a, 9 a §§, rubr. närmast före 9 a §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:89, bet. 2011/12:FöU7, rskr. 2011/12:217
Ändring, SFS 2012:807
Rubrik: Lag (2012:807) om ändring i elberedskapslagen (1997:288)
Omfattning: ändr. 2, 10 §§
Ikraft: 2012-12-30
Förarbeten: Prop. 2011/12:162, bet. 2012/13:FöU2, rskr. 2012/13:49
Ändring, SFS 2017:1039
Rubrik: Lag (2017:1039) om ändring i elberedskapslagen (1997:288)
Omfattning: ändr. 15, 17 §§
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:201, bet. 2017/18:FöU9, rskr. 2017/18:18
Ändring, SFS 2018:587
Rubrik: Lag (2018:587) om ändring i elberedskapslagen (1997:288)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:89, bet. 2017/18:JuU21, rskr. 2017/18:289