Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:238 · Visa fulltext
Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:107, 1996/97:150, bet. 1996/97:AU13, rskr. 1996/97:236
Ändring, SFS 1997:240
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1997:580
Rubrik: Lag (1997:580) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 22 §
Förarbeten: Prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ändring, SFS 1997:1269
Rubrik: Lag (1997:1269) om ändring i lagen (1997:580) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 22 § i 1997:580
Förarbeten: Prop. 1997/98:1 utg.omr. 14, bet. 1997/98:AU1, rskr. 1997/98:125
Ändring, SFS 1997:1271
Rubrik: Lag (1997:1271) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 14, 19 §§
Förarbeten: Prop. 1997/98:1 utg.omr. 14, bet. 1997/98:AU1, rskr. 1997/98:125
Ändring, SFS 1998:391
Rubrik: Lag (1998:391) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 60 §
Ikraft: 1998-10-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226
Ändring, SFS 1998:1783
Rubrik: Lag (1998:1783) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 3 a, 6, 14, 17, 19, 22 §§
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:1 utg.omr. 13, bet. 1998/99:AU1, rskr. 1998/99:105
Ändring, SFS 2000:627
Rubrik: Lag (2000:627) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 9, 11, 14, 16, 17, 19, 30, 46 §§
Ikraft: 2000-08-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:98, bet. 1999/2000:AU7, rskr. 1999/2000:230
Ändring, SFS 2000:1460
Rubrik: Lag (2000:1460) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 19, 30 §§, rubr. närmast före 19 §; ändr. 9, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 43, 44, 45, 46 §§, rubr. närmast före 46 §; nya 9 a, 13 a, 17 a, 45 a §§, rubr. närmast före 45 a §
Ikraft: 2001-02-05 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:139, bet. 2000/01:AU5, rskr. 2000/01:102
Ändring, SFS 2001:28
Rubrik: Lag (2001:28) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 49 §
Ikraft: 2001-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:142, bet. 2000/01:JuU5, rskr. 2000/01:132
Ändring, SFS 2001:63
Rubrik: Lag (2001:63) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 48 §
Ikraft: 2002-06-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:55, bet. 2000/01:UU6, rskr. 2000/01:137
Ändring, SFS 2001:1153
Rubrik: Lag (2001:1153) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: nya 48 a, 48 b, 48 c, 48 d, 48 e §§
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:129, bet. 2001/02:KU3, rskr. 2001/02:18
Ändring, SFS 2002:144
Omfattning: ikrafttr. av 2001:63
Ändring, SFS 2002:205
Rubrik: Lag (2002:205) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:84, bet. 2001/02:SfU12, rskr. 2001/02:215
Ändring, SFS 2002:544
Rubrik: Lag (2002:544) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 2002-08-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:151, bet. 2001/02:AU7, rskr. 2001/02:243
Ändring, SFS 2002:545
Rubrik: Lag (2002:545) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: nuvarande 48 e § betecknas 48 f §; ändr. 47, 48, 48 f, 51, 52, 54, 57, 59, 66 §§; ny 48 e §
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:151, bet. 2001/02:AU7, rskr. 2001/02:243
Ändring, SFS 2002:626
Rubrik: Lag (2002:626) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 17, 46 §§
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:161, bet. 2001/02:UbU15, rskr. 2001/02:312
Ändring, SFS 2002:1134
Rubrik: Lag (2002:1134) om ändring i lagen (2002:545) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 2002:545
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:1, utg.omr. 13, bet. 2002/03:AU1, rskr. 2002/03:78
Ändring, SFS 2003:330
Rubrik: Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 7, 17, 18, 23 §§; nya 14 a, 19, 30, 30 a §
Ikraft: 2003-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:44, bet. 2002/03:AU8, rskr. 2002/03:200
Ändring, SFS 2003:469
Rubrik: Lag (2003:469) om ändring i lagen (2002:1134) om ändring i lagen (2002:545) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. ikrafttr. till 2002:545
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:100, bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235
Ändring, SFS 2004:184
Rubrik: Lag (2004:184) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178
Ändring, SFS 2004:836
Rubrik: Lag (2004:836) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 48 c, 48 d §§
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2004:880
Rubrik: Lag (2004:880) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:158, bet. 2004/05:SoU5, rskr. 2004/05:25
Ändring, SFS 2005:1197
Rubrik: Lag (2005:1197) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:1, utg.omr. 13, bet. 2005/06:AU1, rskr. 2005/06:109
Ändring, SFS 2006:6
Rubrik: Lag (2006:6) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 17 a §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:19, bet. 2005/06:SkU6, rskr. 2005/06:113
Ändring, SFS 2006:133
Rubrik: Lag (2006:133) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: nuvarande 48 e, 48 f §§ betecknas 48 f, 48 g §§; ändr. den nya 48 g §; ny 48 e §
Ikraft: 2006-04-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:52, bet. 2005/06:AU4, rskr. 2005/06:162
Ändring, SFS 2006:470
Rubrik: Lag (2006:470) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 3 a §; nuvarande 48 f, 48 g §§ betecknas 48 g, 48 i §§; ändr. 3, 13, 28, 29 §§, de nya 48 g, 48 i §§; nya 48 h, 68 a §§
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:152, bet. 2005/06:AU10, rskr. 2005/06:316
Ändring, SFS 2006:827
Rubrik: Lag (2006:827) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357
Ändring, SFS 2006:1527
Rubrik: Lag (2006:1527) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:17, bet. 2006/07:UbU2, rskr. 2006/07:53
Ändring, SFS 2006:1546
Rubrik: Lag (2006:1546) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 18, 19, 30 a §§, rubr. närmast före 18 §; ändr. 7, 12, 13 a, 25, 26, 28 §§; ny 27 a §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:15, bet. 2006/07:AU4, rskr. 2006/07:86
Ändring, SFS 2006:1547
Rubrik: Lag (2006:1547) om ändring i lagen (2006:6) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 17 a §, ikrafttr.- och övergångsbest. i 2006:6
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:15, bet. 2006/07:AU4, rskr. 2006/07:86
Ändring, SFS 2007:393
Rubrik: Lag (2007:393) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 9 a, 14 a §§; ändr. 17, 22, 23, 26, 27 a, 28, 30, 39, 48 a, 48 b, 48 c, 48 g, 48 h §§
Ikraft: 2007-07-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179
Ändring, SFS 2007:413
Rubrik: Lag (2007:413) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2007-10-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179
Ändring, SFS 2007:810
Rubrik: Lag (2007:810) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 9 §; ny 30 a §
Ikraft: 2007-12-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:118, bet. 2007/08:AU2, rskr. 2007/08:9
Ändring, SFS 2008:33
Rubrik: Lag (2008:33) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 40 §
Ikraft: 2008-04-07
Förarbeten: Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:AU1, rskr. 2007/08:73
Ändring, SFS 2008:310
Rubrik: Lag (2008:310) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:91, bet. 2007/08:SfU9, rskr. 2007/08:200
Ändring, SFS 2008:412
Rubrik: Lag (2008:412) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2008-07-07 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:118, bet. 2007/08:AU6, rskr. 2007/08:214
Ändring, SFS 2009:11
Rubrik: Lag (2009:11) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 68, 68 a §§; nya 68 b, 68 c, 68 d, 68 e, 70 §§
Ikraft: 2009-03-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:3, bet. 2008/09:AU5, rskr. 2008/09:27
Ändring, SFS 2009:666
Rubrik: Lag (2009:666) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 30 a §; nuvarande 28, 29 §§ betecknas 23 b, 25 a §§; ändr. 7, 16, 17, 23, den nya 23 b, 24, 25, den nya 25 a, 26, 27 a, 30, 31, 37, 48 c §§ rubr. närmast före 16 §, rubr. närmast före 16, 20 §§ sätts närmast före de nya 23 a, 19 §§; nya 15 a, 15 b, 15 c, 19, 22 a, 22 b, 23 a, 23 c, 23 d, 23 e, 23 f, 23 g §§, rubr. närmast före 23 a §
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:127, bet. 2008/09:AU10, rskr. 2008/09:250
Ändring, SFS 2009:667
Rubrik: Lag (2009:667) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:127, bet. 2008/09:AU10, rskr. 2008/09:25
Ändring, SFS 2009:824
Rubrik: Lag (2009:824) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 49, 59 §§
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2009:995
Rubrik: Lag (2009:995) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 48 c, 48 d §§
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4
Ändring, SFS 2009:1437
Rubrik: Lag (2009:1437) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 3 §; ny 47 a §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:7, bet. 2009/10:AU3, rskr. 2009/10:80
CELEX-nr: 32004R0883
Ändring, SFS 2009:1596
Rubrik: Lag (2009:1596) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 12, 15, 16, 17 a §§; nya 3 a, 7 a, 15 d, 33 a §§, rubr. närmast före 33 a §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:49, bet. 2009/10:AU2, rskr. 2009/10:151
Ändring, SFS 2009:1597
Rubrik: Lag (2009:1597) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 3 a, 7 a, 15 d, 33 a §§, rubr. närmast före 33 a §; ändr. 12, 15, 17 a §§
Ikraft: 2013-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:49, bet. 2009/10:AU2, rskr. 2009/10:151
Ändring, SFS 2010:445
Rubrik: Lag (2010:445) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 1, 25 a, 34, 35, 36, 37, 39 §§, rubr. närmast före 34 §; nya 34 a, 34 b, 34 c, 35 a, 37 a, 37 b, 38 a, 39 a §§, rubr. närmast före 35, 37, 37 b §§
Ikraft: 2010-07-05 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:120, bet. 2009/10:AU13, rskr. 2009/10:275
Ändring, SFS 2010:458
Rubrik: Lag (2010:458) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269
Ändring, SFS 2010:1267
Rubrik: Lag (2010:1267) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 13 a, 16, 17, 20, 23 b, 69 §§
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1449
Rubrik: Lag (2010:1449) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 59 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2010:2030
Rubrik: Lag (2010:2030) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 10, 15 a, 16, 17, 17 a, 23, 23 b §§; nya 16 a, 16 b, 16 c, 18 §§
Ikraft: 2011-01-31
Förarbeten: Prop. 2010/11:1, utg.omr.14, bet. 2010/11:AU2, rskr. 2010/11:126
Ändring, SFS 2010:2031
Rubrik: Lag (2010:2031) om ändring i lagen (2009:1597) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 17 a § i 2009:1597
Förarbeten: Prop. 2010/11:1, utg.omr.14, bet. 2010/11:AU2, rskr. 2010/11:126
Ändring, SFS 2010:2032
Rubrik: Lag (2010:2032) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 2011-01-03
Förarbeten: Bet. 2010/11:AU2, rskr. 2010/11:126
Ändring, SFS 2011:128
Rubrik: Lag (2011:128) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:42, bet. 2010/11:AU4, rskr. 2010/11:163
Ändring, SFS 2011:1384
Rubrik: Lag (2011:1384) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2012:413
Rubrik: Lag (2012:413) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 14, 22, 26, 46, 49 §§
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:107, bet. 2011/12:AU12, rskr. 2011/12:233
Ändring, SFS 2013:96
Rubrik: Lag (2013:96) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 49, 60 §§
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2013:152
Rubrik: Lag (2013:152) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 44, 45 a, 66 §§, rubr. närmast före 45 a, 66 §§; nuvarande 11, 70 §§ betecknas 44, 66 §§; ändr. 9, 10, 43, 45, 46, 47, nya 44, 66 §§, rubr. närmast före 43, 46, 47 §§; nya 9 a, 11, 43 a, 43 b, 44 a, 46 a, 46 b, 47 c §§, rubr. närmast före 48, nya 66, 67 §§
Ikraft: 2013-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:12, bet. 2012/13 AU6, rskr. 2012/13:173
Ändring, SFS 2015:761
Rubrik: Lag (2015:761) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2016-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:147, bet. 2015/16:SfU8, rskr. 2015/16:41
Ändring, SFS 2017:587
Rubrik: Lag (2017:587) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 10, 16 c §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340
Ändring, SFS 2017:1126
Rubrik: Lag (2017:1126) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:10, bet. 2017/18:SfU12, rskr. 2017/18:47
Ändring, SFS 2018:107
Rubrik: Lag (2018:107) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 27, 33 §§; ändr. 7, 26, 31, 32, 44 a, 46 b §§; nya 13 b, 44 b §§
Ikraft: 2018-07-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:53, bet. 2017/18:AU5, rskr. 2017/18:160
Ändring, SFS 2018:519
Rubrik: Lag (2018:519) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2018-07-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:152, bet. 2017/18:AU13, rskr. 2017/18:271
Ändring, SFS 2020:217
Rubrik: Lag (2020:217) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 7, 12, 13 a, 24, 36 §§
Ikraft: 2020-04-13 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/2020:146, bet. 2019/2020:FiU56, rskr. 2019/2020:212
Ändring, SFS 2020:218
Rubrik: Lag (2020:218) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 7, 12 §§
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/2020:146, bet. 2019/2020:FiU56, rskr. 2019/2020:212
Ändring, SFS 2020:219
Rubrik: Lag (2020:219) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 12, 24, 36 §§
Ikraft: 2021-01-04
Förarbeten: Prop. 2019/2020:146, bet. 2019/2020:FiU56, rskr. 2019/2020:212
Ändring, SFS 2020:477
Rubrik: Lag (2020:477) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 25 a §
Ikraft: 2020-10-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:117, bet. 2019/20:AU12, rskr. 2019/20:282
Ändring, SFS 2020:1250
Rubrik: Lag (2020:1250) om ändring i lagen (2020:219) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår 12, 24 §§ i 2020:219
Förarbeten: Prop. 2020/21:1, utg.omr. 14, bet. 2020/21:AU2, rskr. 2020/21:146
Ändring, SFS 2020:1251
Rubrik: Lag (2020:1251) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 12, 13 a §§
Ikraft: 2023-01-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:1, utg.omr. 14, bet. 2020/21:AU2, rskr. 2020/21:146
Ändring, SFS 2020:1255
Rubrik: Lag (2020:1255) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 48 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Bet. 2020/21:AU2, rskr. 2020/21:146
Ändring, SFS 2021:63
Rubrik: Lag (2021:63) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 2021-02-22
Förarbeten: Prop. 2020/21:77, bet. 2020/21:FiU40, rskr. 2020/21:180
Ändring, SFS 2021:64
Rubrik: Lag (2021:64) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:77, bet. 2020/21:FiU40, rskr. 2020/21:180
Ändring, SFS 2021:324
Rubrik: Lag (2021:324) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ny 38 b §
Ikraft: 2021-05-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:123, bet. 2020/21:AU14, rskr. 2020/21:287
Ändring, SFS 2021:1286
Rubrik: Lag (2021:1286) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2022-01-03 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:1, utg.omr. 14, bet. 2021/22:AU2, rskr. 2021/22:115
Ändring, SFS 2021:1285
Rubrik: Lag (2021:1285) om ändring i lagen (2021:64) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 2021:64
Förarbeten: Prop. 2021/22:1, utg.omr. 14, bet. 2021/22:AU2, rskr. 2021/22:115
Ändring, SFS 2021:1287
Rubrik: Lag (2021:1287) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2023-01-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:1, utg.omr. 14, bet. 2021/22:AU2, rskr. 2021/22:115
Ändring, SFS 2015:496
Rubrik: Lag (2015:496) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr, 25 §
Ikraft: 2015-09-07
Förarbeten: Prop. 2014/15:99, utg.omr. 14, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255
Ändring, SFS 2013:958
Rubrik: Lag (2013:958) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 10, 13, 15 a, 17 a §§; ny 16 d §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Ändring, SFS 2022:838
Rubrik: Lag (2022:838) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ny 43 c §
Ikraft: 2022-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:176, bet. 2021/22:AU12, rskr. 2021/22:365
Ändring, SFS 2022:849
Rubrik: Lag (2022:849) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 15 a §; ny 16 e §
Ikraft: 2022-06-30
Förarbeten: Prop. 2021/22:176, bet. 2021/22:AU12, rskr. 2021/22:365
Ändring, SFS 2022:882
Rubrik: Lag (2022:882) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:181, bet. 2021/22:SfU25, rskr. 2021/22:331
Ändring, SFS 2022:883
Rubrik: Lag (2022:883) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2026-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:181, bet. 2021/22:SfU25, rskr. 2021/22:331
Ändring, SFS 2022:1238
Rubrik: Lag (2022:1238) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 43 §
Ikraft: 2022-12-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:216, bet. 2021/22:AU15, rskr. 2021/22:426
Ändring, SFS 2022:1321
Rubrik: Lag (2022:1321) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ny 68 f §
Ikraft: 2022-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:206, bet. 2021/22:CU30, rskr. 2021/22:447