Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:702 · Visa fulltext
Förordning (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:166, bet. 1995/96:SkU23, rskr. 1995/96:288
Ändring, SFS 1999:539
Rubrik: Förordning (1999:539) om ändring i förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, m.m.
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 2000:1316
Rubrik: Förordning (2000:1316) om ändring i förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2004:213
Rubrik: Förordning (2004:213) om ändring i förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2004-07-01
Ändring, SFS 2014:1196
Rubrik: Förordning (2014:1196) om ändring i förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2015-01-01