Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:519 · Visa fulltext
Lag (1996:519) om verkställighet av domar och beslut som har meddelats enligt Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Förarbeten: Prop. 1995/96:140, bet. 1995/96:UU17, rskr. 1995/96:271