Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:1298 · Visa fulltext
Förordning (1996:1298) om aviseringsregister
Departement: Finansdepartementet S5
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:217, bet. 1996/97:SkU2, rskr. 1996/97:65
Upphävd: 2001-10-01
Ändring, SFS 1997:1001
Rubrik: Förordning (1997:1001) om ändring i förordningen (1996:1298) om aviseringsregister
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1998-01-01
Ändring, SFS 1998:139
Rubrik: Förordning (1998:139) om ändring i förordningen (1996:1298) om aviseringsregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1998-05-01
Ändring, SFS 1999:922
Rubrik: Förordning (1999:922) om ändring i förordningen (1996:1298) om aviseringsregister
Omfattning: ändr. 1 §; nya 1 a, 4 a, 4 b §§
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2001:241
Rubrik: Förordning (2001:241) om ändring i förordningen (1996:1298) om aviseringsregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2001-07-01
Ändring, SFS 2001:589
Omfattning: upph.