Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:1298 · Visa fulltext
Förordning (1996:1298) om aviseringsregister
Departement: Finansdepartementet S5
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:217, bet. 1996/97:SkU2, rskr. 1996/97:65
Upphävd: 2001-10-01
Ändring, SFS 1997:1001
Rubrik: Förordning (1997:1001) om ändring i förordningen (1996:1298) om aviseringsregister
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1998-01-01
Ändring, SFS 1998:139
Rubrik: Förordning (1998:139) om ändring i förordningen (1996:1298) om aviseringsregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1998-05-01
Ändring, SFS 1999:922
Rubrik: Förordning (1999:922) om ändring i förordningen (1996:1298) om aviseringsregister
Omfattning: ändr. 1 §; nya 1 a, 4 a, 4 b §§
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2001:241
Rubrik: Förordning (2001:241) om ändring i förordningen (1996:1298) om aviseringsregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2001-07-01
Ändring, SFS 2001:589
Omfattning: upph.