Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:1206 · Visa fulltext
Förordning (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Upphävd: 2011-04-15
Ändring, SFS 1997:603
Rubrik: Förordning (1997:603) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 2 kap 7 §, rubr. närmast före 1 kap 5 §, 2 kap 7 §
Ikraft: 1997-08-01
Ändring, SFS 1997:650
Rubrik: Förordning (1997:650) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1997-08-15
Ändring, SFS 1998:750
Rubrik: Förordning (1998:750) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: ändr. 2 kap 12 §, bil.
Ikraft: 1998-07-01
Ändring, SFS 1998:1206
Rubrik: Förordning (1998:1206) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: nya 1 kap 10 §, 3 kap 9 §, rubr. närmast före 1 kap 10 §, 3 kap 9 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 1999:322
Rubrik: Förordning (1999:322) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: 1 kap betecknas 1 a kap; nytt 1 kap
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 1999:579
Rubrik: Förordning (1999:579) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: ändr. 2 kap 9 §, bil.; nya 2 kap 2 a, 9 a §§, rubr. närmast före 2 kap 2 a §
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 1999:1036
Rubrik: Förordning (1999:1036) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: ändr. 2 kap 9, 9 a, 12 §§, bil.
Ikraft: 2000-01-02 överg.best.
Ändring, SFS 2000:221
Rubrik: Förordning (2000:221) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: ny 2 kap 7 a §, rubr. närmast före 2 kap 7 a §
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2000:524
Rubrik: Förordning (2000:524) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: upph. 4 kap
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2000:1107
Rubrik: Förordning (2001:1107) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: ändr. 1 a kap 4, 7 §§, 2 kap 4, 7 a §§; nya 1 kap 4 a §, 1 a kap 5 a, 8 a §§, 2 kap 5 a §, rubr. närmast före 1 kap 4 a §, 1 a kap 5 a, 8 a §§, 2 kap 5 a §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1174
Rubrik: Förordning (2000:1174) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2001:872
Rubrik: Förordning (2001:872) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2002:395
Rubrik: Förordning (2002:395) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: upph. 1 a kap 8 §, rubr. närmast före 1 a kap 8 §, bil.; nuvarande 1 kap 4 a § betecknas 1 kap 4 b §; ändr. 1 kap 2 §, 1 a kap 2 §, 2 kap 2, 2 a, 10, 12 §§, rubr. närmast före 1 kap 2 §, 1 a kap 2 §, 2 kap 2, 10 §§, rubr. närmast före nuvarande 1 kap 4 a § sätts närmast före nya 1 kap 4 b §; nya 1 kap 4 a §, 1 a kap 4 a §, 2 kap 4 a §, rubr. närmast före 1 kap 4 a §, 1 a kap 4 a §, 2 kap 4 a §; omtryck
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:716
Rubrik: Förordning (2002:716) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: nya 2 kap 13, 14 §§, rubr. närmast före 2 kap 13 §
Ikraft: 2002-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:996
Rubrik: Förordning (2004:996) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: ändr. 2 kap 11 §; nya 1 a § i 1 kap närmast efter rubr. före 2 §, 1 a § i 1 a kap närmast efter rubr. före 2 §, 1 a § i 2 kap närmast efter rubr. före 2 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2006:209
Rubrik: Förordning (2006:209) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: ändr. 1 a kap 5 a §, 2 kap 7 a §
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2006:1007
Rubrik: Förordning (2006:1007) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 6, 9, 10, 12 §§
Ikraft: 2006-08-01
Ändring, SFS 2006:1092
Rubrik: Förordning (2006:1092) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: utgår genom 2006:1284
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2003/04:140, 2005/06:148, bet. 2003/04:UbU13, 2005/06:UbU22, rskr. 2004/05:4, rskr. 2005/06:313
Ändring, SFS 2006:1284
Rubrik: Förordning (2006:1284) om ändring i förordningen (2006:1092) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: utgår 2006:1092
Förarbeten: Jfr prop. 2006/07:1, utg.omr. 16, bet. 2006/07:UbU3, rskr. 2006/07:8
Ändring, SFS 2007:80
Rubrik: Förordning (2007:80) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: nytt 2 a kap
Ikraft: 2007-04-20 överg.best.
Ändring, SFS 2008:521
Rubrik: Förordning (2008:521) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: ny 1 a kap 8 §
Ikraft: 2008-07-15
Ändring, SFS 2008:623
Rubrik: Förordning (2008:623) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: ändr. 1 kap 1 a, 2 §§, 1 a kap 1 a, 2, 7, 10 §§, 2 kap 1 a, 2 §§, 2 a kap 2, 3, 4 §§, 3 kap 1, 2, 8, 9 §§, p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2008-10-01
Ändring, SFS 2008:848
Rubrik: Förordning (2008:848) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: ändr. 1 a kap 6 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:672
Rubrik: Förordning (2009:672) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor
Omfattning: upph. 1 kap. 4 b, 5 §§, 1 a kap. 8 a, 9 §§, 2 kap. 10, 11, 12 §§; ändr. författningsrubr.; nytt 4 kap.
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2008/09:171, bet. 2008/09:UbU13, rskr. 2008/09:280
Ändring, SFS 2009:965
Rubrik: Förordning (2009:965) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet
Omfattning: ändr. 1 a kap. 6 §
Ikraft: 2009-12-01
Ändring, SFS 2010:47
Rubrik: Förordning (2010:47) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet
Omfattning: ändr. p 2 övergångsbest. till 2009:672
Ikraft: 2010-02-10 överg.best.
Ändring, SFS 2010:234
Rubrik: Förordning (2010:234) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet
Omfattning: upph. 2 kap. 5 §; ändr. 2 kap. 3, 6 §§, 4 kap. 4 §, rubr. närmast före 2 kap. 3, 6 §§; nya 2 kap. 1 b, 1 c, 2 b, 2 c, 9 b §§, rubr. närmast före 2 kap. 2 b, 2 c, 9 b §§
Ikraft: 2010-04-15 överg.best.
Ändring, SFS 2010:317
Rubrik: Förordning (2010:317) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 §
Ikraft: 2010-07-01
Ändring, SFS 2010:802
Rubrik: Förordning (2010:802) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet
Omfattning: upph. 1 kap. 1 a, 2 §§, 1 a kap. 1 a, 2 §§, 2 kap. 1 a, 2 §§, rubr. närmast före 1 kap. 1 a §, tidigare 1 kap. 4 b, 5 §§, 1 a kap. 1 a §, tidigare 1 a kap. 8 a, 9 §§, 2 kap. 5, 10, 11 §§; ändr. 1 a kap. 7 §, 2 a kap. 2, 4 §§, 3 kap. 2 §, 4 kap. 2, 5, 7 §§
Ikraft: 2010-07-28 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2009/10:157, bet. 2009/10:UbU22, rskr. 2009/10:322
Ändring, SFS 2010:1039
Rubrik: Förordning (2010:1039) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet
Omfattning: ändr. 1 a kap. 6 §
Ikraft: 2010-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:2041
Rubrik: Förordning (2010:2041) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet
Omfattning: upph. 2 kap., 4 kap. 6, 11, 12 §§, rubr. närmast före 4 kap. 11, 12 §§; ändr. 4 kap. 1, 3, 4, 9 §§
Ikraft: 2011-02-01
Ändring, SFS 2011:185
Omfattning: upph.