Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:732 · Visa fulltext
Lag (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia
Departement: Justitiedepartementet L5
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:190, bet. 1994/95:JuU23, rskr. 1994/95:377
Ändring, SFS 2005:309
Rubrik: Lag (2005:309) om ändring i lagen (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2021:557
Rubrik: Lag (2021:557) om ändring i lagen (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:165, bet. 2020/21:JuU36, rskr. 2020/21:343
Ändring, SFS 2021:1030
Rubrik: Lag (2021:1030) om ändring i lagen (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20