Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:584 · Visa fulltext
Föräldraledighetslag (1995:584)
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:207, bet. 1994/95:AU16, rskr. 1994/95:364, EGTL348/92 s1
CELEX-nr: 392L0085
Ändring, SFS 1996:1545
Rubrik: Lag (1996:1545) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)
Omfattning: ändr. 3, 6, 12 §§
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:1 utg.omr.12, bet. 1996/97:SfU1, rskr. 1996/97:126
Ändring, SFS 1997:99
Rubrik: Lag (1997:99) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1997-05-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:69, bet. 1996/97:SfU8, rskr. 1996/97:172, EGTL348/92 s1
CELEX-nr: 392L0085
Ändring, SFS 2000:580
Rubrik: Lag (2000:580) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2000-08-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:87, bet. 1999/2000:AU8, rskr. 1999/2000:231, EGTL348/1992 s1
CELEX-nr: 31992L0085
Ändring, SFS 2001:143
Rubrik: Lag (2001:143) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)
Omfattning: ändr. 3, 6, 7, 12, 14 §§
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:44, bet. 2000/01:SfU10, rskr. 2000/01:169
Ändring, SFS 2001:144
Rubrik: Lag (2001:144) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:44, bet. 2000/01:SfU10, rskr. 2000/01:169
Ändring, SFS 2003:373
Rubrik: Lag (2003:373) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2003-07-21
Förarbeten: Prop. 2002/03:109, bet. 2002/03:TU5, rskr. 2002/03:191
Ändring, SFS 2004:1251
Rubrik: Lag (2004:1251) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:1, utg.omr. 12, bet. 2004/05:SfU1, rskr. 2004/05:112
Ändring, SFS 2006:442
Rubrik: Lag (2006:442) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)
Omfattning: upph. 9 §, rubr. närmast före 9 §; ändr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 16, 17 §§, rubr. närmast före 1, 16 §§; nya 24, 25 §§, rubr. närmast före 24, 25 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:185, bet. 2005/06:AU8, rskr. 2005/06:282, EGTL39/1976 s40, EGTL269/2002 s15
CELEX-nr: 31976L0207, 32002L0073
Ändring, SFS 2008:563
Rubrik: Lag (2008:563) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)
Omfattning: ändr. 3, 13 §§; nya 9 §, rubr. närmast före 9 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:149, bet. 2007/08:AU10, rskr. 2007/08:240
Ändring, SFS 2008:572
Rubrik: Lag (2008:572) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219
Ändring, SFS 2008:933
Rubrik: Lag (2008:933) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)
Omfattning: ändr. 8, 13 §§
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:6, bet. 2008/09:AU3, rskr. 2008/09:25
Ändring, SFS 2009:1051
Rubrik: Lag (2009:1051 ) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:194, bet. 2009/10:SfU4, rskr. 2009/10:16
Ändring, SFS 2010:1263
Rubrik: Lag (2010:1263) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)
Omfattning: ändr. 5, 6, 8, 10 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:2006
Rubrik: Lag (2010:2006) om ändring i lagen (2010:1263) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)
Omfattning: ändr. 8 § i 2010:1263
Förarbeten: Prop. 2010/11:1, utg.omr. 10, bet. 2010/11:SfU1, rskr. 2010/11:121
Ändring, SFS 2014:948
Rubrik: Lag (2014:948) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:104, bet. 2013/14:AU9, rskr. 2013/14:368
Ändring, SFS 2015:760
Rubrik: Lag (2015:760) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)
Omfattning: upph. 9 §, rubr. närmast före 9 §; ändr. 3, 13 §§
Ikraft: 2016-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:147, bet. 2015/16:SfU8, rskr. 2015/16:41
Ändring, SFS 2018:1266
Rubrik: Lag (2018:1266) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)
Omfattning: ändr. 1, 3, 13 §§; ny 9 §, rubr. närmast före 9 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:190, bet. 2017/18:SfU23, rskr. 2017/18:388
Ändring, SFS 2018:1291
Rubrik: Lag (2018:1291) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:121, bet. 2017/18:CU14, rskr. 2017/18:372
Ändring, SFS 2018:1629
Rubrik: Lag (2018:1629) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:270, bet. 2018/19:SfU7, rskr. 2018/19:5
Ändring, SFS 2018:1953
Rubrik: Lag (2018:1953) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:276, bet. 2018/19:SfU11, rskr. 2018/19:48
Ändring, SFS 2020:192
Rubrik: Lag (2020:192) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2020-04-07
Förarbeten: Prop. 2019/20:132, bet. 2019/20:FiU51, rskr. 2019/20:199