Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:206 · Visa fulltext
Särskoleförordning (1995:206)
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:220, bet. 1993/94:UbU1, rskr. 1993/94:82
Upphävd: 2011-04-15
Ändring, SFS 1996:606
Rubrik: Förordning (1996:606) om ändring i särskoleförordningen (1995:206)
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §, 7 kap 5, 6 §§; ny 6 kap 8 §, rubr. närmast före 6 kap 8 §
Ikraft: 1996-07-15
Förarbeten: Jfr bet. 1995/96:UbU1, rskr. 1995/96:27
Ändring, SFS 1996:1075
Rubrik: Förordning (1996:1075) om ändring i särskoleförordningen (1995:206)
Omfattning: ändr. 4 kap 6 §
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1997:601
Rubrik: Förordning (1997:601) om ändring i särskoleförordningen (1995:206)
Omfattning: ändr. 2 kap 11 §, 3 kap 5 §, 5 kap 2 §, rubr. närmast före 5 kap 2 §; ny 2 kap 9 a §, rubr. närmast före 2 kap 9 a §
Ikraft: 1997-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:685
Rubrik: Förordning (1999:685) om ändring i särskoleförordningen (1995:206)
Omfattning: ändr. 7 kap 3, 4, 6, 7 §§, rubr. närmast före 7 kap 3, 7 §§
Ikraft: 1999-09-01
Ändring, SFS 2000:1109
Rubrik: Förordning (2000:1109) om ändring i särskoleförordningen (1995:206)
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2001:979
Rubrik: Förordning (2001:979) om särskoleförordningen (1995:206)
Omfattning: ny 6 kap 8 a §
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2002:11
Rubrik: Förordning (2002:11) om ändring i särskoleförordningen (1995:206)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2003:126
Rubrik: Förordning (2003:126) om ändring i särskoleförordningen (1995:206)
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §
Ikraft: 2003-07-01
Ändring, SFS 2005:178
Rubrik: Förordning (2005:178) om ändring i särskoleförordningen (1995:206)
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2006:207
Rubrik: Förordning (2006:207) om ändring i särskoleförordningen (1995:206)
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §; nya 6 kap 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 6 kap 5 a, 5 b §§
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2007:57
Rubrik: Förordning (2007:57) om ändring i särskoleförordningen (1995:206)
Omfattning: ändr. 7 kap 5, 6 §§
Ikraft: 2007-04-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2005/06:148, bet. 2005/06:UbU22, rskr. 2005/06:313
Ändring, SFS 2008:523
Rubrik: Förordning (2008:523) om ändring i särskoleförordningen (1995:206)
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §
Ikraft: 2008-07-15
Ändring, SFS 2011:185
Omfattning: upph.