Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:949 · Visa fulltext
Förordning (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen
Departement: Integrations- och jämställdhetsdepartementet IM
Ikraft: 1994-07-01
Upphävd: 2008-01-01
Ändring, SFS 1995:504
Rubrik: Förordning (1995:504) om ändring i förordningen (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen
Omfattning: nuvarande 9 § betecknas 8 §; ändr. 3 §
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:622
Rubrik: Förordning (1996:622) om ändring i förordningen (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen
Omfattning: ändr. 4, 5, 7 §§
Ikraft: 1996-07-01
Ändring, SFS 1999:167
Rubrik: Förordning (1999:167) om ändring i förordningen (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen
Omfattning: ändr. 2 §; ny 6 a §
Ikraft: 1999-05-01
Ändring, SFS 2000:1170
Rubrik: Förordning (2000:1170) om ändring i förordningen (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2002:57
Rubrik: Förordning (2002:57) om ändring i förordningen (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2002-03-01
Förarbeten: Jfr prop. 2001/02:27, bet. 2001/02:UbU5, rskr. 2001/02:101
Ändring, SFS 2003:499
Rubrik: Förordning (2003:499) om ändring i förordningen (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2003-09-01
Ändring, SFS 2005:1078
Rubrik: Förordning (2005:1078) om ändring i förordningen (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen
Omfattning: upph. 3 §; ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2006:141
Rubrik: Förordning (2006:141) om ändring i förordningen (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2006-04-01
Förarbeten: Jfr prop. 2005/06:38, bet. 2005/06:UbU4, rskr. 2005/06:149
Ändring, SFS 2006:1432
Rubrik: Förordning (2006:1432) om ändring i förordningen (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen
Omfattning: ändr. 4, 8 §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1034
Omfattning: upph.