Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:373 · Visa fulltext
Anställningsförordning (1994:373)
Departement: Finansdepartementet ESA
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:864
Rubrik: Förordning (1999:864) om ändring i anställningsförordningen (1994:373)
Omfattning: upph. 24 §; ändr. 1, 19 §§
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:1017
Rubrik: Förordning (2001:1017) om ändring i anställningsförordningen (1994:373)
Omfattning: upph. 11, 12, 23 §§, rubr. närmast före 11 §; ändr. 3 §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:1041
Rubrik: Förordning (2002:1041) om ändring i anställningsförordningen (1994:373)
Omfattning: ny 11 §, rubr. närmast före 11 §
Ikraft: 2003-02-01
Ändring, SFS 2004:937
Rubrik: Förordning (2004:937) om ändring i anställningsförordningen (1994:373)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2007:837
Rubrik: Förordning (2007:837) om ändring i anställningsförordningen (1994:373)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2017:791
Rubrik: Förordning (2017:791) om ändring i anställningsförordningen (1994:373)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2017-10-01