Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:260 · Visa fulltext
Lag (1994:260) om offentlig anställning
Departement: Finansdepartementet ESA
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:65, bet. 1993/94:AU16, rskr. 1993/94:257
Ändring, SFS 1994:830
Rubrik: Lag (1994:830) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:199, bet. 1993/94:JoU25, rskr. 1993/94:363
Ändring, SFS 1994:2071
Rubrik: Lag (1994:2071) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:FöU1, rskr. 1994/95:78
Ändring, SFS 1997:178
Rubrik: Lag (1997:178) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 31, 33 §§
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:89, bet. 1996/97:FöU7, rskr. 1996/97:184
Ändring, SFS 1999:311
Rubrik: Lag (1999:311) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 6 §§, 2 p övergångsbest.
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176
Ändring, SFS 2001:1016
Rubrik: Lag (2001:1016) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 2, 3, 38, 42 §§; nya 7 a, 7 b, 7 c, 7 d §§
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:147, bet. 2001/02:AU2, rskr. 2001/02:38
Ändring, SFS 2002:1032
Rubrik: Lag (2002:1032) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:190, bet. 2002/03:KU12, rskr. 2002/03:22
Ändring, SFS 2003:296
Rubrik: Lag (2003:296) om ändring i lagen (2002:1032) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 3 § i 2002:1032
Förarbeten: Prop. 2002/03:47, bet. 2002/03:AU6, rskr. 2002/03:177
Ändring, SFS 2003:297
Rubrik: Lag (2003:297) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 32, 34 §§
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:47, bet. 2002/03:AU6, rskr. 2002/03:177
Ändring, SFS 2004:833
Rubrik: Lag (2004:833) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 1, 7 d §§
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2005:1192
Rubrik: Lag (2005:1192) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Bet. 2005/06:AU1, rskr. 2005/06:109
Ändring, SFS 2009:308
Rubrik: Lag (2009:308) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197
Ändring, SFS 2010:463
Rubrik: Lag (2010:463) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269
Ändring, SFS 2010:667
Rubrik: Lag (2010:667) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342
Ändring, SFS 2010:1492
Rubrik: Lag (2010:1492) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2012:302
Rubrik: Lag (2012:302) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:79, bet. 2011/12:JuU23, rskr. 2011/12:222
Ändring, SFS 2012:941
Rubrik: Lag (2012:941) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Ändring, SFS 2014:758
Rubrik: Lag (2014:758) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 5, 19, 31 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:384
Rubrik: Lag (2015:384) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2015-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:78, bet. 2014/15:FiU31, rskr. 2014/15:223
Ändring, SFS 2016:1270
Rubrik: Lag (2016:1270) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 14, bet. 2016/17:AU4, rskr. 2016/17:129
Ändring, SFS 2019:28
Rubrik: Lag (2019:28) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Framst. 2018/19:RS5, bet. 2018/19:KU14, rskr. 2018/19:128
Ändring, SFS 2019:887
Rubrik: Lag (2019:887) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:107
Rubrik: Lag (2020:107) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020-04-01
Förarbeten: Framst. 2019/20:RS5, bet. 2019/20:KU6, rskr. 2019/20:162
Ändring, SFS 2020:1273
Rubrik: Lag (2020:1273) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2021-02-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:30, bet. 2020/21:FöU4, rskr. 2020/21:136
Ändring, SFS 2021:643
Rubrik: Lag (2021:643) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:143, bet. 2020/21:KU33, rskr. 2020/21:356