Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:2035 · Visa fulltext
Förordning (1994:2035) om vissa skyldigheter för myndigheter vid ett medlemskap i Europeiska unionen
Departement: Statsrådsberedningen
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 1994:2
Ändring, SFS 1996:979
Rubrik: Förordning (1996:979) om ändring i förordningen (1994:2035) om vissa skyldigheter för myndigheter vid ett medlemskap i Europeiska unionen
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: EGTL377/91 s20, EGTL168/94 s28
CELEX-nr: 391L0689 394L0031
Ändring, SFS 1996:1085
Rubrik: Förordning (1996:1085) om ändring i förordningen (1996:979) om ändring i förordningen (1994:2035) om vissa skyldigheter för myndigheter vid ett medlemskap i Europeiska unionen
Omfattning: ändr. bil.
Förarbeten: EGTL377/91 s20, EGTL168/94 s28, EFTL365/94 s24
CELEX-nr: 391L0689 394L0031 394L0063
Ändring, SFS 2000:963
Rubrik: Förordning (2000:963) om ändring i förordningen (1994:2035) om vissa skyldigheter för myndigheter vid ett medlemskap i Europeiska unionen
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2001-01-01