Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1547 · Visa fulltext
Lag (1994:1547) om tullfrihet m.m.
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:34, bet. 1994/95:SkU8, rskr. 1994/95:96
Ändring, SFS 1995:468
Rubrik: Lag (1995:468) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.
Omfattning: ändr. 4 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 1995-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:192, bet. 1994/95:SkU36, rskr. 1994/95:324
Ändring, SFS 1995:1642
Rubrik: Lag (1995:1642) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:12, 1995/96:57, bet. 1995/96:SkU17, rskr. 1995/96:120
Ändring, SFS 1996:405
Rubrik: Lag (1996:405) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:37, bet. 1995/96:FöU4, rskr. 1995/96:237
Ändring, SFS 1997:1191
Rubrik: Lag (1997:1191) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:1, bet. 1997/98:FöU1, rskr. 1997/98:82
Ändring, SFS 1999:424
Rubrik: Lag (1999:424) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 2000:1294
Rubrik: Lag (2000:1294) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.
Omfattning: ändr. 3, 8, 9 §§
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71
Ändring, SFS 2003:454
Rubrik: Lag (2003:454) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:68, bet. 2002/03:SkU18, 2002/03:219
Ändring, SFS 2004:1004
Rubrik: Lag (2004:1004) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:7, bet. 2004/05:FöU2, rskr. 2004/05:44
Ändring, SFS 2010:517
Rubrik: Lag (2010:517) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295
Ändring, SFS 2010:1019
Rubrik: Lag (2010:1019) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.
Omfattning: ändr. 1, 9, 10 §§
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:205, bet. 2009/10:UU25, rskr. 2009/10:376, EUTL324/2009/23
CELEX-nr: 32009R1186
Ändring, SFS 2016:262
Rubrik: Lag (2016:262) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 §§
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ändring, SFS 2016:670
Rubrik: Lag (2016:670) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:152, bet. 2015/16:UFöU4, rskr. 2015/16:257
Ändring, SFS 2022:1002
Rubrik: Lag (2022:1002) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.
Omfattning: ändr. 1, 4, 6, 7, 10 §§; rubr. närmast före 8 §
Ikraft: 2022-11-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:222, bet. 2021/22:SkU31, rskr. 2021/22:414