Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:31 · Visa fulltext
Förordning (1993:31) om finansiering genom stiftelsen Industrifonden
Departement: Närings- och handelsdepartementet
Ikraft: 1993-02-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr. prop. 1992/93:82, bet. 1992/93:NU19, rskr. 1992/93:145
Upphävd: 1996-09-15 överg.best.
Ändring, SFS 1993:192
Rubrik: Förordning (1993:192) om ändring i förordningen (1993:31) om finansiering genom stiftelsen Industri- och nyföretagarfonden
Omfattning: ändr. 3, 21 §§
Ikraft: 1993-05-01
Ändring, SFS 1994:1159
Rubrik: Förordning (1994:1159) om ändring i förordningen (1993:31) om finansiering genom stiftelsen Industri- och nyföretagarfonden
Omfattning: ändr. 2, 24, 27 §§
Ikraft: 1994-08-01
Förarbeten: Jfr bet. 1993/94:FiU20, rskr. 1993/94:453
Ändring, SFS 1995:760
Rubrik: Förordning (1995:760) om ändring i förordningen (1993:31) om finansiering genom stiftelsen Industri- och nyföretagarfonden
Omfattning: upph. 21-29 §§, rubr. närmast före 21 §; ändr. författningsrubr., 1, 2, 30, 31 §§
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:100, bet. 1994/95:NU18, rskr. 1994/95:300
Ändring, SFS 1995:1608
Rubrik: Förordning (1995:1608) om ändring i förordningen (1993:31) om finansiering genom stiftelsen Industrifonden
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1996-01-01
Ändring, SFS 1996:880
Omfattning: upph.