Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1212 · Visa fulltext
Upphovsrättsförordning (1993:1212)
Departement: Justitiedepartementet L3
Ikraft: 1994-01-01
Ändring, SFS 1994:194
Rubrik: Förordning (1994:194) om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212)
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1996:865
Rubrik: Förordning (1996:865) om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1996-12-01
Ändring, SFS 2005:362
Rubrik: Förordning (2005:362) om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212)
Omfattning: ändr. 3 §, rubr. närmast före 3 §
Ikraft: 2005-07-01
Ändring, SFS 2010:711
Rubrik: Förordning (2010:711) om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2010-08-01
Ändring, SFS 2014:883
Rubrik: Förordning (2014:883) om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212)
Omfattning: nuvarande 3, 4, 5 §§ betecknas 4, 5, 6 §§; ändr. 1, 2 §§; rubr. närmast före nuvarande 3, 4, 5 §§ sätts närmast före nya 4, 5, 6 §§; ny 3 §, rubr. närmast före 3 §
Ikraft: 2014-10-29
Förarbeten: EUTL299/2012 s5, EUTL101/2013 s51
CELEX-nr: 32012L0028, 32012L0028R(01)
Ändring, SFS 2016:376
Rubrik: Förordning (2016:376) om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2016-06-01
Ändring, SFS 2017:326
Rubrik: Förordning (2017:326) om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212)
Omfattning: ändr. 4 §, rubr. närmast före 2, 4 §
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2018:1100
Rubrik: Förordning (2018:1100) om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212)
Omfattning: ändr. 4 §; ny 4 a §
Ikraft: 2018-10-11
Förarbeten: direktiv (EU) 2017/1564