Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1164 · Visa fulltext
Lag (1993:1164) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Lettland
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:252, bet. 1993/94:SkU2, rskr. 1993/94:4
Ändring, SFS 1993:1390
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2011:1357
Rubrik: Lag (2011:1357) om ändring i lagen (1993:1164) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Lettland
Omfattning: upph. 3 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29