Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1303 · Visa fulltext
Förordning (1992:1303) om krigsmateriel
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 1993:84
Rubrik: Förordning (1993:84) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
Omfattning: ny 26 §
Ikraft: 1993-03-01
Ändring, SFS 1994:534
Rubrik: Förordning (1994:534) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. bil.; nya 22 a, 22 b, 22 c, 22 d §§
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1995:1662
Rubrik: Förordning (1995:1662) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
Omfattning: upph. 10, 19, 25 §§, rubr. närmast före 10 §; ändr. 8, 16, 17, 20, 22, 22 a, 23, 24 §§
Ikraft: 1996-02-01
Ändring, SFS 1996:74
Rubrik: Förordning (1996:74) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 3, 5, 9, 11, 13, 14 §§
Ikraft: 1996-04-01
Ändring, SFS 1997:124
Rubrik: Förordning (1997:124) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 3, 20 §§
Ikraft: 1997-04-29
Ändring, SFS 1997:690
Rubrik: Förordning (1997:690) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
Omfattning: upph. rubr. närmast före 5, 8, 21 §§, rubr. närmast efter 18 §; nuvarande 4, 5, 22 a, 22 b, 22 c, 22 d, 26 §§ betecknas 5, 4, 25, 26, 27, 28, 29 §§, rubr. närmast efter 24 § sätts närmast före den nya 29 §; ändr. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 §§, de nya 4, 5, 25, 26, 27, 28 §§, rubr. närmast före 1, 3, 16, 17 §§, rubr. närmast efter 8 §, bil.; nya rubr. närmast före 20 §, de nya 5, 25 §§; omtryck
Ikraft: 1997-11-01
Ändring, SFS 1998:402
Rubrik: Förordning (1998:402) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 26, 27, 28 §§
Ikraft: 1998-07-01
Ändring, SFS 1999:257
Rubrik: Förordning (1999:257) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 1999:515
Rubrik: Förordning (1999:515) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 14, 15 §§, rubr. närmast före 14, 15 §§
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 2000:64
Rubrik: Förordning (2000:64) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 21, 22 §§
Ikraft: 2000-03-15
Ändring, SFS 2001:506
Rubrik: Förordning (2001:506) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 15 §; ny 15 a §
Ikraft: 2001-08-01
Förarbeten: EGTL302/1992 s1
CELEX-nr: 31992R2913
Ändring, SFS 2005:233
Rubrik: Förordning (2005:233) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 21, 22 §§
Ikraft: 2005-06-01
Ändring, SFS 2006:510
Rubrik: Förordning (2006:510) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 4, 11 §§
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:890
Rubrik: Förordning (2008:890) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 21, 22 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2011:571
Rubrik: Förordning (2011:571) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 8 §, bil.; ny 10 §, rubr. närmast före 10 §
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2011:850
Rubrik: Förordning (2011:850) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 1, 6, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24 §§, bil.; nya 1 a, 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, 19, 21 a, 30 §§, rubr. närmast före 2 a, 2 c, 2 d, 4 b, 19, 30 §§
Ikraft: 2012-06-30
Förarbeten: EUTL146/2009 s1, EUTL308/2010 s11
CELEX-nr: 32009L0043, 32010L0080
Ändring, SFS 2012:403
Rubrik: Förordning (2012:403) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 15, 15 a §§
Ikraft: 2012-06-30
Ändring, SFS 2012:404
Rubrik: Förordning (2012:404) om ändring i förordningen (2011:850) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 18 § i 2011:850
Ändring, SFS 2012:537
Rubrik: Förordning (2012:537) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2012-08-01
Ändring, SFS 2013:121
Rubrik: Förordning (2013:121) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2013-04-02
Ändring, SFS 2013:708
Rubrik: Förordning (2013:708) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2013-09-30
Förarbeten: EUTL94/2012 s1
CELEX-nr: 32012R0258
Ändring, SFS 2014:218
Rubrik: Förordning (2014:218) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2014-05-17
Ändring, SFS 2014:1301
Rubrik: Förordning (2014:1301) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 12, 13 §§, rubr. närmast före 11 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:125
Rubrik: Förordning (2015:125) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2015-03-24
Ändring, SFS 2016:290
Rubrik: Förordning (2016:290) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 15 a §
Ikraft: 2016-05-01
Ändring, SFS 2016:845
Rubrik: Förordning (2016:845) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2016-09-28
Ändring, SFS 2017:507
Rubrik: Förordning (2017:507) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 4 a, 15 a §§
Ikraft: 2017-07-02
Ändring, SFS 2017:516
Rubrik: Förordning (2017:516) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2017-06-22
Ändring, SFS 2018:73
Rubrik: Förordning (2018:73) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2018-03-05
Ändring, SFS 2018:137
Rubrik: Förordning (2018:137) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
Omfattning: nuvarande 21 a § betecknas 20 a §; ändr. 2 a, 5, 6, 7, 8, 15, 21, 22, 27 §§; nya 22 a, 29 a, 29 b §§, rubr. närmast före 29 a §
Ikraft: 2018-04-15
Ändring, SFS 2018:1813
Rubrik: Förordning (2018:1813) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:2
Rubrik: Förordning (2019:2) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2019-01-30
Ändring, SFS 2019:314
Rubrik: Förordning (2019:314) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. bil
Ikraft: 2019-07-05
Ändring, SFS 2020:418
Rubrik: Förordning (2020:418) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 2020-06-25
Ändring, SFS 2020:484
Rubrik: Förordning (2020:484) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-07-01
Ändring, SFS 2020:785
Rubrik: Förordning (2020:785) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 4 a, 15 a §§
Ikraft: 2020-10-15
Ändring, SFS 2021:1233
Rubrik: Förordning (2021:1233) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2022-01-15
Förarbeten: direktiv 2009/43/EG
Ändring, SFS 2022:433
Rubrik: Förordning (2022:433) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 2022-05-19
Ändring, SFS 2022:1060
Rubrik: Förordning (2022:1060) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 2022-08-01
Ändring, SFS 2023:197
Rubrik: Förordning (2023:197) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2023-06-07
Förarbeten: direktiv 2009/43/EG
Ändring, SFS 2023:375
Rubrik: Förordning (2023:375) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2023-07-01
Förarbeten: direktiv (EU) 2021/555