Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:360 · Visa fulltext
Förordning (1991:360) med instruktion för Utrikesförvaltningens antagningsnämnd
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 1994:899
Rubrik: Förordning (1994:899) om ändring i förordningen (1991:360) med instruktion för Utrikesdepartementets antagningsnämnd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1995:872
Rubrik: Förordning (1995:872) om ändring i förordningen (1991:360) med instruktion för Utrikesdepartementets antagningsnämnd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1997:16
Rubrik: Förordning (1997:16) om ändring i förordningen (1991:360) med instruktion för Utrikesdepartementets antagningsnämnd
Omfattning: ändr. författningsrubr. 1, 4 §§
Ikraft: 1997-02-15