Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1931 · Visa fulltext
Förordning (1991:1931) om särskild beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid nybyggnad av bostäder
Departement: Finansdepartementet
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:56, 1991/92:BoU9, rskr 1991/92:75
Upphävd: 2011-01-01
Ändring, SFS 1993:1118
Rubrik: Förordning (1993:1118) om ändring i förordningen (1991:1931) om särskild beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid nybyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 2, 6 §§
Ikraft: 1994-01-01
Ändring, SFS 1996:1270
Rubrik: Förordning (1996:1270) om ändring i förordningen (1991:1931) om särskild beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid nybyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Ändring, SFS 1999:1196
Rubrik: Förordning (1999:1196) om ändring i förordningen (1991:1931) om särskild beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid nybyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2010:1169
Rubrik: Förordning (2010:1169) om upphävande av förordningen (1991:1931) om särskild beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid nybyggnad av bostäder
Omfattning: upph.